Uitgeverij het Spectrum


Persbericht

Huub Buijssen - de bekendste en meest succesvolle auteur van boeken over dementie beleeft 7e druk van zijn standaardwerk

|Huub Buijssen publiceerde | |[pic]             |
|ruim dertig boeken, de  | |                |
|meeste op het terrein van | |Een boek over dementie vanuit |
|hulpverlening aan ouderen.| |de beleving van de       |
|             | |dementerende. Aan de hand van |
|             | |vele voorbeelden schetst het de|
|Een van zijn bekendste  | |wereld van de dementererende en|
|boeken is 'Dementie. Een | |reikt het de familie tips aan |
|praktische handreiking  | |om met diens moeilijke gedrag |
|voor de omgang met    | |om te gaan.          |
|Alzheimer patiënten'. Het | |                |
|boek was het eerste    | |                |
|Nederlandstalige boek dat | |                |
|de omgang met dementerende| |                |
|centraal stelde en ook het| |                |
|eerste dat ruim aandacht | |                |
|besteedde aan de naaste  | |                |
|omgeving van de      | |                |
|dementerende, de     | |                |
|mantelzorg. Het boek dat | |                |
|door de Nederlandse    | |                |
|Alzheimer Stichting 'de  | |                |
|bijbel van dementie' werd | |                |
|genoemd, was vele jaren | |                |
|dan ook het beste     | |                |
|verkochte dementieboek.  | |                |
|             | |                |
|             | |                |
|Zijn boek De heldere   | |                |
|eenvoud van dementie   | |                |
|waarvan de eerste druk  | |                |
|verscheen in 1999 blijkt | |                |
|nog succesvoller te zijn | |                |
|dan zijn eerste      | |                |
|dementieboek. Niet alleen | |                |
|haalde het in minder dan 5| |                |
|jaar de 7e druk, het werd | |                |
|ook in het Duits vertaald | |                |
|(waar het sinds het daar 2| |                |
|jaar geleden uitkwam ook | |                |
|het meest verkochte    | |                |
|dementieboek is) en    | |                |
|verschijnt in februari ook| |                |
|in het Engels.      | |                |
|             | |                |
|                              |
|De sleutel tot het succes van het boek is de ontdekking van |
|de auteur dat twee eenvoudige dementiewetten - de gestoorde |
|inprenting en het oprollend geheugen - volstaan om het vaak |
|raadselachtige gedrag van de dementerende. Familieleden (en |
|hulpverleners!) die middels de wetten de verborgen logica  |
|achter het dementeringsproces gaan begrijpen, blijken beter |
|met de dementerende om te kunnen gaan. Alles valt dan hun  |
|voor hun op zijn plaats.                  |
|                              |
|Huub Buijssen wiens vader zelf aan dementie leed, is al   |
|bijna twintig jaar een veelgevraagd spreker over dementie. |
|Zo was hij 9 september 1988 bij het druk bezochte symposium|
|in de RAI ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de |
|afdeling welfare van het Rode Kruis hoofdspreker. (Hare   |
|Majesteit prinses Juliana, destijds beschermvrouwe van het. |
|Rode Kruis, nodigde hem bij die gelegenheid uit de lunch met|
|hem te gebruiken.                      |
December 2004

|Titel   |De heldere eenvoud van dementie           |
|Ondertitel|                          |
|Auteur  |Huub Buijssen                    |
|Uitvoering|paperback met flappen                |
|Illustrati|nvt                         |
|es    |                          |
|Omvang  |168 blz.                      |
|Prijs   |E 12,50                       |
|ISBN   |9027497354                     |
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Marketingcommunicatie:
@spectrum.nl

?

?

? Ik wil graag een digitaal omslag (300 dpi) ontvangen

? Ik wil graag een recensie-exemplaar ontvangen, ter bespreking in:

|Naam medium   |                       |
|         |[pic]                    |
|T.a.v.      |                       |
|         |[pic]                    |
|Adres      |                       |
|         |[pic]                    |
|Postcode /    |                       |
|Woonplaats    |[pic]                    |
|Telefoon     |                       |
|         |[pic]                    |
|E-mail      |                       |
|         |[pic]                    |
U kunt uw aanvraag sturen of faxen naar:

Uitgeverij Het Spectrum
Afdeling Marketingcommunicatie

Postbus 2073
3500 GB Utrecht

F +31 (0)30 2 62 70 45

Voor meer informatie kijk op: www.spectrum.nl