NMBS

NMBS maakt hsl-geluidschermen veiliger voor vogels

30/11/2004

De bouwvergunning voor de aanleg van de hogesnelheidslijn tussen Antwerpen en de Nederlandse grens verplichtte de NMBS om in de omgeving van het Peerdsbos en aan de Bloso-plassen (Schoten) om esthetische redenen doorzichtige geluidsschermen te plaatsen.

Op sommige open plaatsen worden de doorzichtige geluidsschermen niet opgemerkt door vogels. Na overleg met de Vogelbescherming en de gemeente Schoten zal de NMBS stickers aanbrengen. Eens geproduceerd, zullen de klevers in maart 2005 op de schermen in de omgeving van kasteel De List aan het Peerdsbos en de Bloso-plassen worden aangebracht.

In augustus 2005 worden de palen en de draad van de elektrische bovenleiding geplaatst. Indien daarna op andere plaatsen langs het hsl-traject nog vogels systematisch tegen de doorzichtige schermen vliegen, dan zal ook daar het aanbrengen van stickers worden overwogen.