Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer Amsterdam


Keerlus tramlijn 7 bij Dobbeplantsoen van de baan

"Dit besluit is goed voor ons stadsdeel én voor de stad. We houden een groene buffer en het openbaar vervoer wordt verbeterd." Zo reageert verkeerswethouder Tys de Ruijter van stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer op het besluit afgelopen donderdag van de Amsterdamse gemeenteraad. Die besloot af te zien van realisatie van de keerlus van tramlijn 7 bij het Dobbeplantsoen.

Daarmee reageerde de raad op een motie van Herman Marres (PvdA). Die stelde voor om, indien besloten zou worden tot aanleg van de keerlus, die moet komen bij het Moddermancircuit. De raad kon zich hierin vinden. Daarmee is een keerlus in het Dobbeplantsoen van de baan. Dat plantsoen kan nu wellicht worden heringericht tot recreatieve en ecologische entree van het stadsdeel.

Centrale wethouder Mark van der Horst gaf vervolgens aan geen keerlus aan te willen leggen. Er moet verder worden bestudeerd naar een definitief eindpunt voor tramlijn 7. Voorlopig rijdt die door naar de eindhalte van tramlijn 14 bij het Sloterparkbad. De Ruijter: "Dat is een prachtige verbetering van het openbaar vervoer in Nieuw West."

Niet door zou gaan
Vorig jaar was er ook al sprake van dat de geplande keerlus op het Dobbeplantsoen niet door zou gaan. Centrale wethouder Mark van der Horst, initiatiefnemer van de voorgenomen keerlus in het Dobbeplantsoen, zag er toen, na bestuurlijk overleg met De Ruijter, van af. Later kwam hij daar op terug. Onder meer uit exploitatieoverwegingen. De gemeenteraad bleek hier niet gevoelig voor.

Groene buffer
Het Stadsdeel maakte van meet af aan kenbaar bij Van der Horst niets in die locatie te zien. Met succes dus. "Het mooie is dat Dagelijks Bestuur én Stadsdeelraad gezamenlijk zijn opgetrokken ter verdediging van de groene buffer tussen het ringspoor en de Dobbebuurt. Dat gebied moeten we koesteren," stelde De Ruijter toen.

Een nieuwe keerlus is nodig omdat na herinrichting van het Bos en Lommerplein de keerlus daar is verdwenen.

Contact:
B. Jansen