Universiteit Maastricht

30 november 2004
Benoeming bijzonder hoogleraar Europees Gehandicaptenrecht Samenwerking tussen wetenschap en gehandicaptenbeweging uniek in Europa

Per 1 december 2004 is Lisa Waddington benoemd tot bijzonder hoogleraar Europees Gehandicaptenrecht aan de Universiteit Maastricht. De bijzondere leerstoel is ingesteld door het European Disability Forum (EDF), een niet-gouvernementele organisatie (NGO) die 50 miljoen mensen met een handicap in Europa vertegenwoordigt. De leerstoel bevestigt opnieuw de verbondenheid van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid met de bescherming van de mensenrechten. De faculteit neemt via het Maastricht Centre for Humans Rights deel aan de onderzoekschool Rechten van de Mens, onder penvoerderschap van de Universiteit Utrecht.

Sinds de inwerkingtreding van Artikel 13 EG (Verdrag van Amsterdam) op 1 mei 1999 is de Europese Gemeenschap bevoegd maatregelen te nemen ter bestrijding van discriminatie op basis van handicap. Deze bevoegdheid leidde tot de aanvaarding van de Non-discriminatie Kaderrichtlijn (2000/78/EC), met een belangrijk effect op wetgeving en beleid in de Lidstaten. De nieuwe leerstoel heeft tot doel deze ontwikkelingen te analyseren, op basis van vergelijkingen binnen Europa, maar ook ten aanzien van jurisdicties met een langere traditie op dit gebied (zoals de Verenigde Staten, Canada en Australië). Tevens worden verbanden tussen gehandicaptenbeleid en beleid ten aanzien van andere gediscrimineerde groepen blootgelegd. Het stimuleren van kennisuitwisseling tussen Europese universiteiten en wetgevingsdeskundigen op het gebied van gehandicaptenrecht behoort ook tot de taken van de nieuwe hoogleraar.

Het EDF zet zich in voor de benadering van het Europees gehandicaptenrecht als een mensenrechten-issue en stimuleert de bewustwording daarvan onder juridisch deskundigen. Binnen het kader van de leerstoel wordt daarom ook aandacht besteed aan het opleiden en trainen van juristen en vertegenwoordigers van NGOs die optreden namens mensen met een functiebeperking, bijvoorbeeld over ontwikkelingen in de Europese wetgeving. Het wetenschappelijk onderzoek dat binnen de leerstoel wordt verricht geeft een belangrijke impuls aan de EDF-doelstellingen. De samenwerking tussen wetenschap en gehandicaptenbeweging is uniek voor Europa.

Professor Waddington (1966) studeerde in 1989 af in Law and Politics (cum laude) aan de Universiteit van Birmingham (1989) en behaalde in 1993 haar Ph.D. in rechtsgeleerdheid van het Europees Universitair Instituut in Florence, Italië, met het proefschrift More Disabled Than Others. The Employment of Disabled People within the European Community: An Analysis of Existing Measures and Proposals for Reform. Tevens was Waddington werkzaam als onderzoeker aan de Universiteit van Georgetown, Washington D.C. in 1992 en als universitair hoofddocent aan de Universiteit van British Columbia, Vancouver, in 2000. Tussen 1993 en 2004 was zij editor van het Maastricht Journal of European and Comparative Law. In 2000 ontving Waddington een ASPASIA-subsidie van het NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), een subsidie ter bevordering van het aantal vrouwen in hogere wetenschappelijke functies. In samenwerking met universiteiten en internationele instellingen in België en Ierland coördineert zij momenteel een groot EU-onderzoek- en onderwijsproject inzake Europees non-discriminatierecht.

Noot voor de pers:
Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u terecht bij prof. dr. L.Waddington, tel. 043 388 3253, e-mail lisa.waddington@facburfdr.unimaas.nl (met betrekking tot de inhoud van de leerstoel) en Helena González-Sancho Bodero, Communication and Press Officer, European Disability Forum, tel. 0032 2 282 46 04, email: communication@edf-feph.org (met betrekking tot EDF). De afdeling Communicatie van de UM is bereikbaar via 043 388 2044. Voor urgente zaken buiten kantooruren: 06 4602 4992, pers@bu.unimaas.nl.