Gemeente Leiden

Presentatie Stadsenquête

Vanmiddag, dinsdag 30 november, wordt om 16.30 uur de Stadsenquête 2004 gepresenteerd. De Stadsenquête is voor de vierde keer gehouden en heeft weer veel interessante gegevens opgeleverd. Hanny Zalme van de afdeling BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) zal tijdens de presentatie enkele resultaten van de Stadsenquête nader toelichten en ook aangeven voor welke informatie de pers bij de afdeling BOA terecht kan.

De presentatie wordt gehouden in de Koffiekamer van het stadhuis, dinsdag 30 november, 16.30 uur.

Met vriendelijke groet,

Hette Quispel
ID/afd. Communicatie
gemeente Leiden


---- --