LIJST PIM FORTUYN

TBS-ers ontlopen gevangenisstraf

Den Haag, 30 november 2004

LPF: TBS-ers ontlopen gevangenisstraf

Criminelen, die naast hun tbs met dwangverpleging ook gevangenisstraf is opgelegd, ontlopen een groot deel van hun celstraf. De LPF pleit vandaag tijdens het overleg met minister Donner voor het direct beëindigen van deze situatie.

In de Penitentiaire Maatregel is vastgelegd dat deze criminelen standaard na eenderde van hun gevangenisstraf worden overgeplaatst naar een tbs-kliniek. LPF-Kamerlid Joost Eerdmans vindt dit onbestaanbaar: 'De vervroegde invrijheidsstelling zorgt al voor schijnstraffen, maar de opgelegde gevangenisstraf voor tbs-ers is dus helemaal een 'wassen neus'. Een veroordeling tot 20 jaar en tbs, een vonnis dat Paul S., de schutter van Kerkrade, kreeg opgelegd, komt dus in de praktijk neer op 6 jaar en tbs.'

Bijkomend probleem is volgens Eerdmans dat tbs-ers met gevangenisstraf nog eerder vrijkomen dan als ze alleen gevangenisstraf hadden opgelegd gekregen. 'Die kans wordt steeds groter omdat de maximale tijdelijke straf voor moord verlengd is tot dertig jaar. Als iemand wordt veroordeeld tot 30 jaar en tbs, dan gaat hij na 10 jaar over naar de tbs. Vervolgens wordt zijn verpleging door de rechter tweemaal verlengd met twee jaar. Na 16 jaar staat hij dan buiten, nog eerder dan de 20 jaar die hij had moeten zitten als hij alleen 30 jaar gevangenisstraf had gekregen.'

Eerdmans zal de kwestie vanmiddag tijdens een overleg over TBS voorleggen aan Minister Donner van Justitie en bepleiten om deze situatie direct te beëindigen.