FNV

FNV-Bureau Beroepsziekten dreigt staat met rechter

Het FNV Bureau Beroepsziekten (BBZ) heeft namens een cliënt vandaag de Nederlandse Staat officieel in gebreke gesteld voor het onvoldoende betalen aan WAO-uitkering aan een slachtoffer van een beroepsziekte. De man, een OPS-patiënt, zit volledig afgekeurd in de WAO. Hij ontvangt maar 51 procent van zijn laatstverdiende inkomen. Nederland heeft echter al in 1966 ILO-verdrag 121 getekend. Daarin staat dat iemand met een beroepsziekte minstens 60 procent van het laatstgenoten inkomen moet krijgen.

De Nederlandse Staat krijgt twee weken om tot naleving van het verdrag over te gaan, anders zal het FNV-bureau de Staat dagvaarden.

Volgens Jan de Jong van het FNV Bureau Beroepsziekten zijn er naar schatting er elk jaar zo'n 1000 mensen die als gevolg van een beroepsziekte door de bodem van 60 procent van hun inkomen zakken. Dit zijn werknemers voor wie in de CAO geen WAO-gat-verzekering geregeld is.

De Jong: Vergeleken met landen om ons heen is de behandeling van beroepsziekten hier asociaal. Meestal krijgen slachtoffers van een beroepsziekte 100 procent van het laatstverdiende loon, de slechtste regeling bedraagt 80%. Hieraan voldoet in Nederland geen enkele uitkering voor mensen met een beroepsziekte.

FNV Voorlichting /
Paulus Plas: 020 58 16 553
Bureau Beroepsziekten/
Jan de Jong: 06 06 20 30 16 22

FNV Voorlichting
Paulus Plas
020 - 58 16 553

paulus.plas@vc.fnv.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag