Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Stop oneerlijke concurrentie KPN en splits netwerk af

Rits tele.com vraagt Minister Brinkhorst om hulp

Rotterdam, 30 november 2004 - Met de website www.ikbepaalzelfwelmetwieikbel.nl vroeg Rits tele.com samen met onder andere bbned en Cistron enkele maanden geleden aandacht voor de hoge kosten die KPN Telecom aan concurrenten in rekening brengt voor het gebruik van haar kopernetwerk. Het aanbieden van telefonie via nieuwe technieken als Voice over IP in combinatie met ADSL wordt daardoor voor concurrenten van KPN onmogelijk. Nu KPN onlangs heeft aangekondigd zelf met een gecombineerde ADSL / telefonie dienst op de markt te komen - en daarbij de hoge kosten voor het netwerkgebruik van broekzak naar vestzak verplaatst - stapt Rits tele.com met 500 digitale handtekeningen naar Minister Brinkhorst van Economische Zaken.

De Nederlandse ADSL gebruiker kan vrijwel geen financieel voordeel behalen door het opzeggen van zijn vaste telefoonaansluiting bij KPN. Wanneer een gebruiker dat doet, belast KPN namelijk de kosten voor het gebruik van het kopernetwerk door aan de ADSL leverancier. Het voordeel dat overblijft is minder dan EUR 0,60. "Als een consument dus zijn vaste telefoonaansluiting op wil zeggen, bijvoorbeeld omdat hij al zijn telefoongesprekken mobiel of via een andere provider wil voeren, blijft hij dus ongeveer evenveel aan KPN betalen. Op deze manier stapt er natuurlijk niemand over," aldus Ytsen Kooistra van Rits tele.com. "Daarnaast is het voor telecombedrijven onmogelijk om voor EUR 0,60 een rendabele telefonie dienst te exploiteren."

KPN kondigde in haar laatste aandeelhoudersvergadering aan zelf wel met een gecombineerde ADSL / telefonie dienst op de markt te komen. "Dat is mogelijk omdat KPN de hoge kosten voor het gebruik van het netwerk via een broekzak vestzak manoeuvre intern verrekent. Alle andere aanbieders moeten deze kosten wel gewoon betalen," zegt Ytsen Kooistra. "Wij vinden dit een vorm van oneerlijke concurrentie en vragen de Minister daarom om KPN te verbieden met een dergelijke dienst op de markt te komen."

In haar brief aan de Minister van Economische Zaken pleit Rits tele.com verder voor een scheiding van infrastructuur enerzijds en de exploitatie van diensten anderzijds, zoals dat nu al het geval is bij de spoorwegen en door de minister wordt bepleit voor de energiesector. De overheid beheert in dat model de infrastructuur. Door deze scheiding ontstaat eerlijke concurrentie: de retail organisatie van KPN gaat dan immers dezelfde tarieven betalen voor het gebruik van de infrastructuur als concurrerende telecom aanbieders.

Ytsen Kooistra: "Zo'n aparte netwerk organisatie houdt zich bezig met het beheer van het bestaande kopernetwerk en de vervanging daarvan door toekomstvaste, hoogwaardige infrastructuur - iets dat nu slechts op zeer beperkte lokale schaal gebeurt. Deze splitsing lost dus niet alleen het broekzak vestzak probleem bij KPN op, maar draagt ook direct bij aan het realiseren van de doelstelling van de Nederlandse regering om de uitrol van breedband internet te stimuleren om zo de Nederlandse kenniseconomie daadwerkelijk te ontwikkelen tot Europees koploper op ICT-gebied."


---

NOT FOR PUBLICATION /

Ingezonden persbericht