Gemeente Gouda


postuum erepenning voor de heer hoyng (23/11/2004)


* * * embargo tot woensdag 24 november 21.15 uur * * *

Burgemeester W.M. Cornelis reikt op woensdag 24 november 2004 de Goudse erepenning in zilver postuum uit aan de familie van de heer H.B.M. Hoyng. De heer Hoyng overleed op 1 september 2004.

De heer Hoyng heeft op 31 augustus van dit jaar vanaf zijn ziekbed nog kennis kunnen nemen van de toekenning van de erepenning door het college van burgemeester en wethouders. In overleg met de familie is besloten om de bekendmaking en uitreiking van de penning te laten plaatsvinden op 24 november 2004, de dag van de Catharinalezing.

De heer Hoyng heeft sinds de aanvang van het Catharina Gilde (1988) tot in de zomer van dit jaar het voorzitterschap van het Gilde vervuld en daar al die tijd een grote persoonlijke inzet voor geleverd. Het Catharina Gilde heeft als doelstelling financiële steun en andere ondersteuning te verlenen ten behoeve van de Stedelijke Musea het Catharina Gasthuis en De Moriaan. Daarnaast heeft de heer Hoyng zich intensief ingezet voor de Invalidensportvereniging Gouda, voor de stichting Go Jazz te Gouda en had hij zitting in het bestuur van de Stichting SIOM.

Mevrouw K. Hoyng, weduwe van de heer H.B.M. Hoyng, neemt de penning in ontvangst. De uitreiking vindt plaats om ongeveer 21.15 uur in de Gasthuiszaal van Stedelijk Museum Het Catharina Gasthuis, aansluitend op de dan te houden jaarlijkse Catharinalezing, georganiseerd door het Catharina Gilde.


-- einde bericht --

Footer