Gemeente Bloemendaal

30-11-2004

Bloemendaalse jongeren werken aan veiligheid op school

Burgemeester L.A. Snoeck-Schuller heeft het project Veilig In en Om School (VIOS) gestart op de jeugdconferentie 4 november 2004. Het VIOS-project is een samenwerking tussen het bureau Halt, de scholen voor voortgezet onderwijs en de gemeente Bloemendaal. De gemeente steunt de eerste pilot op één van de vier Bloemendaalse scholen voor Voortgezet Onderwijs met een bijdage van 17.000 euro(zie onderstaande foto). Momenteel is nog niet bekend welke van de vier scholen (Hartenlustschool, Montessori-College, Kennemer Lyceum, Guido de Bres) als pilot wordt gekozen. Het doel van het project is de veiligheid op en rond de school te verbeteren. De aanpak is onder andere leerlingen direct te betrekken en een rol te geven bij het verbeteren van de veiligheid van hun eigen school. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen beter op de hoogte zijn van incidenten in en om school dan de leraren. Door onbekendheid met incidenten bij leraren ontvangt de politie te weinig informatie en blijven preventie-inspanningen van de school beperkt.

Cursussen voor leraren en leerlingen

De scholen bieden cursussen aan voor leraren en leerlingen, zoals 'omgaan met grensoverschrijdend en agressief gedrag' en 'teamgericht overleg over incidenten'. Enkele leraren worden getraind tot veiligheidscoördinator, hun taak is het project op school bespreekbaar te maken, uit te voeren, mee te helpen en vorm te geven. De leerlingen leren sneller te signaleren wat misgaat op school en hierover met medeleerlingen te spreken. Scholieren hebben vaak concrete, op ervaring gebaseerde ideeën ter verbetering van bestaande problemen. Zij gaan in discussie over incidenten op school en spreken daders aan op hun gedrag. De school wordt voor leerlingen meer hún plek en dit vermindert het aantal incidenten.

Registratie incidenten

De registratie van incidenten is belangrijk voor scholen om overzicht te houden op de resultaten van de inspanningen. De school zorgt voor de integratie van het VIOS-project in de dagelijkse praktijk. Uit de registratie komen problemen naar voren. De school kan zelf bepalen welke urgente zaken het eerst worden opgepakt, bijvoorbeeld toezicht houden op garderobe. Uiteindelijk wordt alles beschreven in een uitgebreid veiligheidsplan. Het doel is de veiligheid in en om de scholen te vergroten.