Gemeente Edam-Volendam

Nieuwsberichten

30-11-2004
Reactie burgemeester op artikel Volendams museum/Oud Volendam Onjuiste vermelding bron

Onder deze kop kon u vorige week kennis nemen van de reactie van de burgemeester op een verslag over een middag voor senioren van de werkgroep dia's Oud Volendam. De burgemeester verwees hierbij naar de Nivo als bron waarin dit verslag was geplaatst. Dit had echter moeten zijn een artikel van het Volendams Museum / Oud Volendam op de jongerensite. Naar achteraf is gebleken week het verslag op internet af van het verslag in de Nivo.