Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nieuwsbericht, 30-11-2004

Hoogervorst: 5 procent korting voor collectief ziektekostencontract

Zorgverzekeraars mogen werkgevers in de toekomst een korting van 5 procent geven op de premie van collectieve ziektekostencontracten.

Minister Hoogervorst zegde dit gisteren tijdens een debat over de Zorgverzekeringswet aan de Tweede Kamer toe. Hiermee sluit hij zich aan bij voorstellen van zorgverzekeraars. De korting is gelijk aan het huidige kortingspercentage voor werknemers in het ziekenfonds.

De minister gaf te kennen het zogenoemde etalage-artikel te willen heroverwegen. In dit artikel worden verzekeraars verplicht groepen van dezelfde omvang gelijke kortingen te geven.

De stelselwijziging is bedoeld om te komen tot een beter presterende gezondheidszorg. Dat betekent: meer kwaliteit, klantgerichter en doelmatiger werken en minder bureaucratie.