Gemeente Someren
* 1e bos-/natuurpad in Nederland met toegankelijkheidkeurmerk geopend

* Acute zorg thuis: aanvullende vorm van zorg in de regio Helmond

1e bos-/natuurpad in Nederland met toegankelijkheidkeurmerk geopend

In de Somerense heide (nabij het Keelven) is een wandelroute aangelegd geschikt voor mensen met een handicap. Voor mensen met een rolstoel of rollator, slechtzienden, maar ook families met een bolderkar of wandelwagen is dit stukje Somerense natuur nu zonder problemen bereikbaar om ervan te genieten. Op dinsdag 23 november werd het pad geopend door wethouder A.J.J. Kusters. Tevens is een informatiebord met een toepasselijke naam voor het pad onthuld.

Foto van de opening van het natuurpad

Keurmerk
Het is het eerste pad in Nederland dat door het Landelijk Bureau Toegankelijkheid is getoetst op de relevante aspecten van Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid ten behoeve van het verkrijgen van het LBT-keurmerk. Deze aspecten zijn ook in het beeldmerk opgenomen, dat verstrekt wordt wanneer het gekeurde object voldoet aan de strenge eisen die het Landelijk Bureau Toegankelijkheid van te voren voor dat object heeft vastgesteld.

Diverse voorzieningen
Naast de aanleg van het pad zijn er ook diverse voorzieningen voor minder validen aangelegd. Zo is er de mogelijkheid om, middels speciaal ingerichte toegangen, ook binnen de begrazingseenheid en rondom het Keelven en de aangelegde vennen te recreëren. Tevens zijn, met een maximale onderlinge afstand van ca. 300 meter, picknicksets en banken geplaatst.

Initiatief
De realisatie van voornoemde voorzieningen is een initiatief van de Somerense gehandicapten- en ouderenorganisaties , in het kader van het Europees jaar voor mensen met een handicap (2003). Via de Raad van de Europese Unie werd een bedrag beschikbaar gesteld waaruit projecten voor mensen met beperkingen gefinancierd konden worden. Het Platform heeft daarnaast ook andere subsidieverstrekkers benaderd.
Nadat het Platform heeft gezorgd voor ca. 25% van de sponsorgelden (Dr. Eijnattenstichting, ONA Asten-Someren, RABO-bank Someren-Mierlo, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven en Bouwbedrijf Van Bree) zijn de ontbrekende financiën bijgedragen door de gemeente Someren en Leader+ Peelregio.
De uitvoering van het project aanleg rolstoelpaden Somerense Heide is verzorgd door Bosgroep Zuid Nederland.

Acute zorg thuis: aanvullende vorm van zorg in de regio Helmond Direct hulp bij acute problemen

Savant en De Zorgboog, twee bekende zorginstellingen in Someren, bieden reeds vanaf 1 september een nieuwe vorm van zorg aan: acute zorg. Deze aanvullende vorm van zorg is er voor iedereen die een acuut probleem heeft, dat direct opgelost moet worden.

Iemand kan bijvoorbeeld plotseling niet lekker geworden zijn of iemand is gevallen en kan niet meer opstaan. Door het telefoonnummer 0900-8998636 te bellen, is er binnen 20 minuten een deskundige, betrouwbare medewerker van het team Acute Zorg, ter plaatse om hulp te bieden.
Deze vorm van zorg is er voor iedereen die in de regio Helmond, dus ook in de gemeente Someren, zelfstandig, zonder of met partner woont. Acute zorg is er 24 uur per dag, zeven dagen per week.

Aanvulling op bestaande zorg
Acute zorg is een aanvulling op de bestaande diensten van Savant en De Zorgboog. Zelfstandig wonen in de vertrouwde omgeving is voor veel mensen erg belangrijk. Het is ook een belangrijk speerpunt van de zorgverzekeraar en de overheid. Bij de beide zorggeïndiceerde instellingen is het mogelijk om zorg en extra hulp aan te vragen, dagelijks of wekelijks. Met de instelling van het telefoonnummer 0900-8998636 is het mogelijk snel en adequaat te reageren op dringende, acute zorgproblemen. Hiermee worden de mogelijkheden voor zelfstandig wonen verder vergroot. Acute zorg draagt bij aan het vergroten van het gevoel van veiligheid in de eigen woning.

Terug naar boven