Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland

Cliëntenparticipatie Soc.Zekerheid

Cliëntenparticipatie werk en inkomen staat op de tocht

Bij de drie landelijke koepelorganisaties van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking zijn grote zorgen ontstaan over de toekomst van de cliëntenparticipatie in het kader van werk en inkomen.

Sinds de invoering van de Wet SUWI nemen de drie organisaties actief deel aan allerlei landelijke en decentrale cliëntenraden. Er zijn ongeveer 50 mensen uit de achterban actief in:


* de Landelijke Cliëntenraad

* de landelijke en decentrale cliëntenraden UWV (Uitvoeringsorganisatie WerknemersVerzekeringen)
* de landelijke en decentrale cliëntenraden CWI (Centra Werk en Inkomen)

Aangezien de organisaties het afgelopen jaar flink gekort zijn op hun financiële middelen, is er geen geld meer beschikbaar voor de cliëntenparticipatie. Ondanks eerdere toezeggingen vanuit de ministeries van Sociale Zaken en VWS, is er nog nooit sprake geweest van subsidiëring van dit belangrijke onderwerp.

Een ander probleem is het aantal vertegenwoordigers in de Landelijke CliëntenRaad. Op dit moment zijn er negen organisaties in de LCR vertegenwoordigd. Het kabinet wil dit terugbrengen tot zes, waarbij de vertegenwoordigers van de mensen met verstandelijke en psychische handicaps niet als volwaardig lid van de LCR kunnen deelnemen. De drie landelijke koepelorganisaties willen handhaving van het aantal van negen vertegenwoordigers

De knelpunten zijn op 22 november jl. onder de aandacht gebracht van de Tweede Kamer. Tijdens de behandeling van de cliëntenparticipatie op 25 november bleek, dat een kamermeerderheid het eens was met de voorstellen van de koepelorganisaties. Vooral Saskia Noorman-den Uyl (PvdA), Bibi de Vries (VVD) en Ineke van Gent (GroenLinks) maakten zich daar sterk voor. Minister de Geus wees de voorstellen echter resoluut af. De Kamer wil daarom op korte termijn op dit onderwerp terugkomen.

We houden u op de hoogte.

(Geplaatst: 30 november 2004)
---