Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Nieuwe voorzitter College van Bestuur Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten heeft Olchert Brouwer (1949) aangetrokken als nieuwe voorzitter van het College van Bestuur. Hij treedt op 1 februari 2005 bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten in dienst. Hij volgt daarmee Carel Alons op die na ruim zes jaar de hogeschool verruilt voor het Rotterdamse RO-Theater.

Mr. O.G. Brouwer heeft een lange staat van dienst in het hoger onderwjjs. Hij werkte achtereenvolgens bij de Universiteit Leiden, de Academie voor Sociale en Culturele Arbeid in Groningen en de Open Universiteit in Heerlen. In 1988 werd hij voorzitter van het College van Bestuur van achtereenvolgens Hogeschool Arnhem en Hogeschool Gelderland. Vanaf 1996 gaf hij als collegevoorzitter leiding aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Olchert Brouwer is onder meer lid geweest van de Stuurgroep Tweede Fase Voortgezet Onderwijs (1993-1996), van de Commissie Studeerbaarheid Hoger Onderwijs (1993) en van de Commissie Toelating Numerus Fixusopleidingen (1995).

Olchert Brouwer is sinds 2002 vice-voorzitter van het bestuur van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie, de organisatie die is belast met accreditatie van opleidingen van universiteiten en hogescholen in Nederland en Vlaanderen en met de kwaliteitsbeoordeling van aanvragen voor nieuwe opleidingen.

Momenteel is hij naast zijn professionele activiteiten onder andere secretaris van het bestuur van Alaska, startend toneelgezelschap in Amsterdam. Olchert Brouwer studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Leiden (doctoraal 1973) en behaalde tussentijds het kandidaatsexamen Theologie.

= = =

Noot, niet bestemd voor publicatie.
Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij Marianne Gerner, hoofd Beleidsondersteuning of Carel Alons, voorzitter College van Bestuur, telefoon nummer 020 5277710

Amsterdam, 30 november 2004

---- --