Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kamerstuk, 30-11-2004

Beleidsbrief "het pgb gewogen" evaluatie en vooruitblik

"Als ik, na anderhalf jaar pgb-nieuwe-stijl, de balans opmaak concludeer ik dat het pgb, ook in de vorm van het pgb-nieuwe-stijl, een werkbaar instrument is om de positie van de zorgvrager te versterken, zijn keuzevrijheid te vergroten en de doelmatigheid te versterken." Dit schrijft staatssecretaris Ross in een brief aan de Kamer. Ze ziet dan ook geen reden om het PGB af te schaffen. Ze concludeert dit onder andere op basis van drie recente rapporten van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), het bureau Hoeksma, Homans & Menting (HHM) en het ITS Nijmegen.

PDF
Beleidsbrief "het pgb gewogen" evaluatie en vooruitblik (nieuw venster)

Om het kamerstuk op te halen:

Zie het origineel