Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Persbericht 04/245

Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid Directie
Communicatie

30 november 2004

Nr. 04/245

Hoge boete en `lik-op-stuk` bij illegaal werk

Werkgevers krijgen hogere boetes als ze illegale vreemdelingen laten werken. De boete voor bedrijven gaat omhoog van gemiddeld bijna 1.000 euro naar 8.000 euro per illegaal werkende werknemer. Particulieren kunnen een boete tot 4.000 euro krijgen. Ook kan de Arbeidsinspectie de boete direct opleggen, terwijl dat nu via het strafrecht gebeurt. Met het nieuwe `lik-op-stuk-beleid' worden overtredingen sneller en strenger bestraft, wat de handhaving van de wet verbetert. Voor
werkgevers die meerdere malen in de fout zijn gegaan, blijft
vervolging via het strafrecht gehandhaafd.

Dat staat in een wijzigingsvoorstel van de Wet arbeid vreemdelingen dat is aangenomen door de Eerste Kamer. Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid streeft ernaar de wijziging uiterlijk per 1 januari 2005 in te voeren.

De opbrengsten van de boetes bedragen in 2005 naar verwachting 15
miljoen euro en vanaf 2006 jaarlijks 17,8 miljoen euro. De controles kosten de Arbeidsinspectie naar verwachting jaarlijks 2,2 miljoen
euro. Naast de boete voor illegale arbeid kan de Arbeidsinspectie ook een bestuurlijke boete van 1.500 euro opleggen aan werkgevers die de administratie over buitenlandse uitzendkrachten niet op orde hebben.

Vanaf 2005 zal de Arbeidsinspectie naar verwachting veel meer
overtredingen kunnen constateren, omdat er 80 inspecteurs bijkomen. In 2005 zal het waarschijnlijk gaan om zo'n 2200 zaken. Vanaf 2006 - als de capaciteitsuitbreiding volledig is gerealiseerd - stijgt dat aantal tot 2650 zaken per jaar. Ter vergelijking: in 2004 gaat het naar
verwachting om 900 zaken.

Van Hoof geeft hoge prioriteit aan de bestrijding van illegale arbeid. Illegale arbeid verdringt het aanbod van legaal werk en gaat vaak
gepaard met slechte arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. Omdat werkgevers voor illegale werknemers geen premies en belasting
afdragen, schaadt het bovendien de concurrentiepositie van bonafide werkgevers. Ook kunnen illegaal in Nederland verblijvende
vreemdelingen met behulp van illegale arbeid hun verblijf voortzetten.