Provincie Overijssel

Heffing precariobelasting eenvoudiger

De precariobelasting wordt vanaf 1 januari 2005 een stuk eenvoudiger. De provincie Overijssel kan belasting heffen op voorwerpen die op of in de provinciale grond staan. De regelgeving hierover is door Provinciale Staten een stuk vereenvoudigd. Dit betekent dat ruim 400 belastingplichtigen geen aanslag van de provincie meer ontvangen. Het gaat om bankjes, aanlegsteigers, ligplaatsen, paaltjes en dergelijke die op provinciale grond staat.

Voor de 22 benzinepomphouders wiens benzinestation geheel of gedeeltelijk op provinciale grond staat wordt de grondslag voor de heffing op benzinepompinstallaties veranderd van een bedrag per object naar EUR 5,00,- per 1000 liter verkochte brandstof. Pomphouders kunnen er ook voor kiezen om een huurcontract afsluiten, zodat zij 10 jaar verzekerd zijn van locatie en tarief. De verhoging is nodig om een marktconform tarief te krijgen, dat ook elders in het land gehanteerd wordt.
Nieuwsredactie@prv-overijssel.nl
© 2004 Provincie Overijssel