Gemeente Maassluis

Strengere regels voor veenkaden

Persbericht van het Hoogheemraadschap van Delfland

Delfland hanteert vanaf heden strengere regels voor bouwactiviteiten op veenkaden in het gebied. Met de tijdelijke beleidsregel 'Niet Bouwen op Veenkaden' worden alle activiteiten op en nabij veenkaden uitgesteld en vergunningaanvragen afgewezen. Dit in afwachting van een landelijk onderzoek dat meer inzicht moet geven in de veiligheid van veenkaden. Met de beleidsregel houdt Delfland de ruimte rondom de veenkaden vrij, om ze indien nodig te versterken.

Een van de taken van Delfland is de zorg voor de waterkeringen. Dit houdt in dat het waterschap ervoor zorgt dat de inwoners van het gebied droge voeten houden. Voorwaarde hiervoor is dat de dijken in het gebied voldoende veilig zijn. Delfland stelt daarom regels ter bescherming van de kaden en dijken op en ziet erop toe dat deze worden nageleefd. De beleidsregel 'Niet Bouwen op Veenkaden' is hier een voorbeeld van.
Bij Delfland en bij de gemeenten waar veenkaden voorkomen ligt de beleidsregel 'Niet Bouwen op Veenkaden' ter inzage van 1 december 2004 tot en met 15 januari 2005. Dit zijn de gemeenten: Berkel en Rodenrijs, Pijnacker-Nootdorp, Den Haag, Rotterdam, Delft, Rijswijk, Midden-Delfland, Leidschendam-Voorburg, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Westland.