STICHTING NEDERLAND SCHOON
http://www.nederlandschoon.nl

Zwerfafvalcampagne nederland schoon leidt tot gedragsverandering

Den Haag, 30 november 2004. Uit onderzoek van Nederland Schoon is dit jaar voor het eerst gebleken dat er een relatie bestaat tussen het waarnemen van de zwerfafvalcampagne door consumenten en het omzetten daarvan in goed gedrag. Dat wil zeggen: mensen die de campagne van Nederland Schoon gezien hebben, geven aan eerder afval op te rapen en ook een ander daarop aan te spreken. Daarmee is aangetoond dat de campagne van Nederland Schoon, die in 2002 van start is gegaan, effect begint te krijgen opeengedragsveranderingbijhetpubliek.Die verandering is nodig om de ambitieuze doelstellingen uit het Convenant Verpakkingen te halen, namelijk het terugdringen van de hoeveelheid zwerfafval met 45% op 1 januari 2006.

Uit het onderzoek blijkt verder dat negen van de tien ondervraagden een of meerdere campagne-uitingen hebben gezien of gehoord. Opvallend is dat maar liefst 75% van de ondervraagden aangeeft de blauw/groene-afvalbakken van Nederland Schoon te hebben gezien. Deze staan inmiddels in groten getale bij supermarkten, benzinestations, winkelcentra en scholen.
Acht van de tien ondervraagden kent de slogan van de campagne 'Met hetzelfde gemak...'. Tussen de 9 en 12 miljoen mensen kennen inmiddels de Stichting Nederland Schoon. Zij beoordelen de totale campagne met een 7,4 ( 7,1 in 2003). De campagne-onderdelen die het best beoordeeld worden zijn: de afvalbakken, SnelWegzakjes, het beeldmerk op vrachtwagens en taxi's.

Dat de campagne van Nederland Schoon invloed heeft gehad op het goede gedrag van mensen, blijkt ook uit de resultaten van een onderzoek dat SVM.PACT en het ministerie van VROM jaarlijks laten uitvoeren door Oranjewoud. Daaruit blijkt dat de hoeveelheid zwerfafval in 2004 met 28% is afgenomen. Dit betekent dat we op schema liggen voor de doelstelling van het Convenant Verpakkingen.

Uit het onderzoek van SVM.PACT en het ministerie van VROM blijkt verder dat de voorpleinen van de NS Stations dit jaar de meest vervuilde 'hotspots' zijn. Vorig jaar waren dit de parkeerplaatsen langs de snelwegen. Nederland Schoon heeft daarom dit jaar extra aandacht besteed aan de parkeerplaatsen. Van 1 augustus tot en met 8 oktober jl. vond een grote opruimactie plaats op zo'n 300 parkeerplaatsen langs de Nederlandse snelwegen. Hieraan werkten in totaal zo'n 250 mensen mee. De actie resulteerde in een daling van de hoeveelheid zwerfafval op de parkeerplaatsen met meer dan 50%. Daarnaast bevestigen de resultaten de stelling dat wat schoon is, langer schoon blijft en dat zichtbaar opruimen leidt tot minder zwerfafval. Overigens bestaat het zwerfafval op de parkeerplaatsen voor een opvallend groot deel uit afval van roken (geen peuken). Ook is er aan het eind van een vakantieperiode met een top drukte langs de Nederlandse snelwegen een duidelijke toename van de hoeveelheid zwerfafval zichtbaar.

Voor nadere informatie over bovenstaande onderzoeksresultaten kunt u contact opnemen met mevrouw M. van Aggelen, directeur Stichting Nederland Schoon, telefoon: 070-3042080.

30 nov 04 14:02