ANBO, VOOR 50-PLUSSERS

Ouderenbond: 'Begin nu eerst eens met extra bouwen'

Utrecht, 30 november 2004

Reactie ouderenbond op nieuwe plannen huurbeleid: 'Begin nu eerst eens met extra bouwen'

Eerst extra huurwoningen bouwen om de achterstanden weg te werken, met speciale aandacht voor het tekort aan seniorenwoningen. En dan pas de huren extra verhogen. Dat is in het kort de reactie van de ANBO voor 50-plussers op het nieuwe huurbeleid van het Kabinet.

Levensloopbestendig
Het nieuwe huurbeleid dat het Kabinet per 1 juli 2006 wil invoeren is de 160.000 leden tellende ouderenbond flink in het verkeerde keelgat geschoten. De huurprijsbescherming en de betaalbaarheid van huurwoningen worden nodeloos op de helling gezet. Volgens de ouderenbond leent de huursector zich op dit moment niet voor marktwerking op grote schaal. Eerst moet extra gebouwd worden, maar de nieuwbouw stagneert en bouwprognoses worden keer op keer niet gehaald. Dit geldt ook voor de bouw van levensloopbestendige woningen.
Minister Dekker heeft onlangs een actieplan ingediend voor 255.000 extra nultredenwoningen in 2006, maar legt corporaties en gemeenten geen verplichting op. Er gebeurt dus niets als die de prognoses van de minister niet realiseren. De ANBO voor 50-plussers vindt dan ook, dat er een breder pakket aan maatregelen is vereist om het tekort aan huurwoningen in te lopen en bouwprognoses te halen.

Doorstroming
Ouderen die huren zullen vooral in de particuliere sector, tegen forse huurverhogingen moeten opboksen wanneer die vanaf 2010 geheel worden vrijgegeven.
Volgens de ANBO mogen de huren niet meer stijgen dan de inflatie. Want een grote groep mensen kunnen hun huren nu al nauwelijks opbrengen en hebben geen middelen om een woning te kopen. Honderdduizenden ouderen met een laag inkomen worden nu al geconfronteerd met een korting op de huursubsidie en een hoger zelf te betalen deel aan huur. En dit zal in de komende jaren alleen maar verder oplopen. Middeninkomens zijn nog meer de dupe: zij zullen worden geconfronteerd met hogere huren terwijl het de vraag is of de doorstromingsmogelijkheden zullen verbeteren.

Slagveld
Verhuurders krijgen van het Kabinet vanaf 1 juli 2006 meer ruimte om de huren te verhogen van zo'n 650.000 huizen en appartementen op voorwaarde dat zij extra woningen realiseren en een deel van de huursubsidie gaan betalen. Voor een kwart van de huurwoningen zal, met een overgangstermijn van vier jaar, de vrije markt de huur gaan bepalen.
De ouderenbond eist daarom garanties rondom de extra bouw voor seniorenwoningen. Ook moeten er garanties komen voor de nieuw te liberaliseren huurwoningen; voor huurverhogingen, kwaliteit en achterstallig onderhoud. Anders zal er, zeker in de particuliere sector een slagveld ontstaan tussen huurders en verhuurders.