Gemeente Dinkelland

Datum: 29 november 2004

College van B&W stelt raad voor om drukriolering aan te leggen in het buitengebied

HET COLLEGE VAN B&W VAN DE GEMEENTE DINKELLAND HEEFT IN DE VERGADERING VAN 30 NOVEMBER 2004 BESLOTEN DE RAAD VOOR TE STELLEN DE BREDE ZORGPLICHT TE REALISEREN MIDDELS DE AANLEG VAN DRUKRIOLERING.

In de raadsvergadering van 27 mei 2004 is het gemeentelijk rioleringsplan Dinkelland inhoudelijk vastgesteld. Er is destijds nog geen keuze gemaakt tussen IBA 3a of drukriolering.

Riolering in het buitengebied is een verantwoordelijkheid van de bewoners zelf, maar de gemeente heeft hier een zorgplicht in en wil hierin ondersteunen.

Er is een financiële paragraaf opgesteld om inzicht te krijgen in de financiële consequenties en de verschillende mogelijkheden om tegemoet te komen aan de zorgplicht. Hierbij werd uitgegaan van twee doelstellingen:


- het realiseren van de oplossing die het meest optimaal is voor de burger in het buitengebied


- het realiseren van de voorziening met het hoogste milieurendement

In eerste instantie leek IBA 3a de beste oplossing om deze doelstellingen te bereiken. Maar op basis van uitwerkingen van de verschillende scenario's en de conclusies uit onderzoek bleek toch drukriolering het meest optimaal te zijn voor de bewoners van het buitengebied. De eigen bijdrage om aan te sluiten op het drukriool wordt voorgesteld op:

E 3.000,- voor een woning met eventueel inwoning en E 1500,- extra als er ook een bedrijf is gevestigd in of bij de woning. Omdat de gemeente het belangrijk vindt dat iedereen in het buitengebied meedoet, wordt er een eenmalige korting gegeven van E 1.000,--. Door deze bijdragen en de extra aansluitingen op het riool hoeft door de aanleg van drukriolering het rioolrecht niet omhoog.

Belangrijk is wel dat dit gunstige aanbod gerealiseerd kan worden door schaalvoordeel. Aansluitingen van percelen in een later stadium zullen aanzienlijk duurder worden. De betreffende bewoners in het buitengebied krijgen allen nog persoonlijk bericht over aansluiting op drukriool.

Op 16 december 2004 beslist de raad of het advies van het college wordt overgenomen.


---

Mededelingen voor de redactie:

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met wethouder Dhr. Johannink op telefoonnummer 0541-854 108.

Cc:
Webmaster, raadsleden, college van B&W, secretaris, medewerkers


---- --