Novem

30-11-2004
G30-Gemeenten kunnen zich nog aanmelden voor DSV-ondersteuning in 2005

G30-gemeenten kunnen zich nog aanmelden voor DSV-ondersteuning in 2005

SenterNovem ondersteunt in opdracht van het ministerie van VROM gemeenten bij het realiseren van hun klimaatdoelstellingen. Met het project Duurzame Stedelijke Vernieuwing (DSV) richt SenterNovem zich met name op de wijken die onderdeel uitmaken van de '56 wijken' omdat juist in deze wijken de duurzame stedelijke vernieuwing een extra impuls rechtvaardigt.

Dit jaar worden tien van de G30-gemeenten ondersteund. In 2005 kunnen hier nog eens tien nieuwe wijken of gemeenten aan toegevoegd worden. In het document onderaan deze tekst kunt u lezen waar de ondersteuning zich op richt, wat wij te bieden hebben en hoe de aanpak er globaal uitziet. Bent u geïnteresseerd in ondersteuning bij het realiseren van uw klimaatambities in het kader van de '50 wijken-aanpak', dan kunt u zich nu aanmelden!!

Voor nadere informatie over dit project kunt u contact opnemen met de heer P. Schuthof, projectleider Duurzame Stedelijke Vernieuwing bij SenterNovem: p.schuthof@senternovem.nl

Voor meer informatie, zie onderstaand document.

Aanmelding voor ondersteuning bij Duurzame Stedelijke Vernieuwing in 2005 voor G30-gemeenten ( Algemeen 29k )

Financieringconstructie voor maatregelen van eigenaar-bewoners in wijk Lewenborg (Groningen)
Meeste geld voor 56 aandachtswijken naar vier grote steden De zeven uitdagingen: van bewonersparticipatie in
herstructureringsoperaties
Ruimte in meervoud (publicatie)
Symposium Stedelijke Herstructurering
IPSV Excursies Stedelijke Herstructurering
IPSV Excursies Stedelijke Herstructurering
Klimaatbeurs Noord-Holland 2004
MJA Projectinformatie
Ruimtelijke Ordening en Vervoer
Kompas Energiebewust Wonen en Werken
Stedelijke Vernieuwing
Gemeente Leidschendam-Voorburg pakt CO2-uitstoot door mobiliteit aan Langzaam rijden gaat sneller in Hilversum
Largas methode kan in Groningen voor betere doorstroming zorgen Largas - Heerhugowaard: Duurzame wijk duurzaam ontsloten Subsidie aanvragen bij Milieu & Technologie
Mobiliteitsmanagement 2004 open
Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu (SMOM) SAM Regeling 2004
De Kwalitatieve Woningregistratie
Bodem als Energiebron en Buffer
Opdrachtenregeling 2004
Meerjaren ontwikkelingsplan (MOP)
Mijn Novem Nieuws Agenda Specials Projecten Uw sector Onderwerpen Over Novem Subsidies Publicaties Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. © Novem