Gemeente Ede

nummer 247 / Ede, 29 november 2004

Website gemeente Ede klimt op naar vierde plaats

Ede opent digitaal loket

Op 29 november 2004 is het Digitaal Loket Ede geopend. Vanaf nu is het mogelijk om via het internet zaken te regelen met de gemeente. Het Meldpunt Beheer bijt het spits af, waarna in de komende maanden het ene na het andere product beschikbaar zal komen. Het Digitaal Loket Ede is te vinden op www.ede.nl.

Het Digitaal Loket maakt het niet alleen mogelijk om zaken te regelen, men kan het verloop van bijvoorbeeld een melding of aanvraag ook volgen. Wie bijvoorbeeld een melding doet van een kapotte lantaarnpaal of een losliggende stoeptegel, krijgt per e-mail een bevestiging met daarbij een referentienummer. Met dat nummer kan weer worden ingelogd naar informatie die precies vertelt in welke fase van afhandeling de melding op dat moment verkeert.
Binnenkort zal het ook mogelijk zijn via Digitaal Loket indoor sportaccommodaties te reserveren, een afspraak te maken bij Burgerzaken of in te schrijven voor een koopwoning. In de loop van 2005 zal het ook mogelijk worden om producten waar een prijskaartje aan hangt, per internetkassa te betalen. In de kassa zullen verschillende betaalmogelijkheden worden aangeboden. Een bijzondere faciliteit die eveneens in 2005 aangeboden gaat worden is Mijn Loket. Elke Edenaar kan zon persoonlijk loket krijgen door zich eenmalig aan te melden. Een individuele code geeft toegang tot het eigen loket. In het eigen loket zijn in de eerste plaats alle lopende zaken in beeld; een melding, een aanvraag, etcetera. Maar het is ook mogelijk om specifieke informatie van de gemeente te ontvangen over van te voren opgegeven onderwerpen. Bijvoorbeeld over aangevraagde vergunningen in de eigen buurt. Of alle informatie over onderwijs in Ede.
Niet alleen is het Digitaal Loket van start gegaan, recent is ook de nieuwe website van de Gemeenteraad geopend. Ook die is bereikbaar via www.ede.nl. De nieuwe website is in de eerste plaats een indrukwekkende informatiebron. Agendas, verslagen, besluiten en stukken zijn met één klik beschikbaar. Bovendien biedt de website de bezoeker verschillende mogelijkheden om zijn of haar stem te laten horen; direct gericht aan een raadslid of door bijvoorbeeld deel te nemen aan het forum.
Half december gaat de campagne EDE 24x7 van start. De campagne moet met posters en kaarten communiceren dat Ede altijd en overal bereikbaar is, 24 uur per dag en zeven dagen in de week. Er is bewust gekozen voor een actieve promotie. In de eerste plaats om te informeren over de nieuwe service van de gemeente en het gebruik ervan te stimuleren. Tegelijk moet de opvallende campagne ook bijdragen aan een positieve beeldvorming: Ede is een gemeente die kiest voor transparantie en toegankelijkheid en daar ook werk van maakt. De Website van de gemeente Ede scoort goed. Op de ranglijst van www.advies.overheid.nl staat de gemeente Ede inmiddles op de vierde plaats. Daarbij is nog geen rekening gehouden met het nu geopende digitale loket.

---