Gemeente Ede

nummer 249 / Ede, 30 november 2004

Subsidie voor duurzame publiciteit Kunst en Cultuur

De uitvoering van het Actieplan Cultuurbereik 2001 2004 loopt ten einde. Van het beschikbare budgetvoor dit actieplan resteert nog een klein deel. Dit deel mag uitsluitend aan duurzame publiciteit worden besteed. Twee organisaties hebben nu daadwerkelijk een aanvraag ingediend.

Het Platform Edese Kunstenaars (PEK) en management Kunst Daan Overeen (MKDO) ontvangen ieder een bedrag voor het maken van duurzame publiciteit voor kunst.
Het PEK gaat met de subsidie materiaal aanschaffen en deskundigheid ontwikkelen waarmee de vereniging in eigen beheer drukwerk kan verzorgen. Voorbeelden daarvan zijn onder andere een PEK-presentatiemap, affiches voor tentoonstellingen, projecten van PEK-leden en een exclusieve agenda of kalender. MKDO kan de aangekondigde campagne Kunst is zien gaan uitvoeren. Deze advertentiecampagne toont kunstwerken in de gemeente Ede en de reacties daarop van enkele Edenaren. De eerste advertentie (De keien bij Ziekenhuis De Gelderse Vallei) heeft inmiddels in Nieuwsblad Ede Stad gestaan. Met de nu verleende subsidie kunnen nog negen kunstwerken in de openbare ruimte van de gemeente Ede worden belicht.


---