Vereniging Nederlandse Gemeenten

praktijkboek de kracht van de stad verschenen

Het tweede praktijkboek over stedelijke herstructurering van het InnovatieProgramma Stedelijke Vernieuwing en het programma van de 56-wijkenaanpak is verschenen. Voor dit praktijkboek zijn journalisten gevraagd de themas 'een integrale sociaal-fysieke aanpak', 'durf en daadkracht', 'burgers betrekken' en 'versnellen met regels' uit te werken. Door daarbij trouw te zijn aan het principe van hoor en wederhoor zijn de werkprocessen van verschillende kanten belicht.

De VNG heeft voor het thema versnellen met regels ook een bijdrage geleverd. Hierin wordt aangegeven welke dienstverleningsproducten de VNG het komend jaar zal ontwikkelen in het kader van tempoversnelling in de woningbouw.

Fotografen hebben het leven in de wijk in beeldessays vastgelegd. De artikelen, interviews, beeldessays en overzichten van voorbeeldwaardige IPSV-projecten dienen in de eerste plaats ter inspiratie. Het afsluitende hoofdstuk 'De stad is nooit af' biedt een doorkijk naar de toekomst en is een kwantitatief pleidooi voor maatwerk in de herstructurering.

De kracht van de stad is een publicatie van VROM en is te downloaden vanaf hun website

geactualiseerd op: 30 november 2004