Dienstenbond CNV

Gezocht: Pensioen- en Levensloopdeskundigen !
30-11-2004

Met het oog op de stormachtige ontwikkelingen op het gebied van pensioenen, is CNV Dienstenbond op zoek naar vrijwilligers die zitting willen nemen in een klankbordgroep voor pensioenen.

De klankbordgroep discussieert en schrijft mee aan het beleid van CNV Dienstenbond op het gebied van pensioenen en levensloop. Gezien de complexe materie gaat de voorkeur uit naar leden die beroepsmatig te maken hebben met pensioenvraagstukken, of naar leden die bestuurlijk (in)direct betrokken zijn bij pensioenvoorzieningen. Bij de uiteindelijke samenstelling van klankbordgroep zal geselecteerd worden op kennis en ervaring. De klankbordgroep zal de komende maanden maximaal 4 à 5 keer bijeenkomen.

Voldoet u aan bovenstaande omschrijving en bent u bereid uw kennis en ervaring in te zetten voor CNV Dienstenbond? Vindt u het leuk om heel direct betrokken te zijn bij beleidsontwikkeling van CNV Dienstenbond? Reageer dan op t.vandijk@cnvdibo.nl , telefoonnummer (023)5651052.