Gemeente Den Haag

november 2004
Ondernemersontbijt in Caballero innovatie fabriek (30 november)

Het derde Ondernemersontbijt vindt plaats op woensdag 1 december aanstaande in de Caballero Innovatie Fabriek op de Binckhorst. Het ontbijt begint om 8.00 uur enduurttotongeveer10.00uur.Om 9.15 uur is er een rondleiding in de voormalige sigarettenfabriek. Tijdens het ontbijt zullen burgemeester drs. W.J. Deetman en wethouder Economie mr. P.T. van Woensel het woord voeren. Bij het ontbijt zijn ook de wethouders Van Dijk-Staats , Heijnen en Stolte aanwezig.
Voor het Ondernemersontbijt zijn ongeveer 200 Haagse ondernemers uitgenodigd. Deze keer vooral van innovatieve en creatieve bedrijven.

De Caballero Innovatie Fabriek is een voorbeeld van hoe Den Haag innoveert. De herontwikkelde fabriek met een oppervlakte van circa 12.000 m2
gaat ruimte bieden aan nieuwe en creatieve bedrijvigheid.

Het Ondernemersontbijt Den Haag is bedoeld als ontmoetingplaats voor het gemeentebestuur van Den Haag en Haagse ondernemers. Het vindt eens in het half jaar plaats. Eerdere Ondernemersontbijten werden gehouden in de Nieuwe
Kerk aan het Spui en het Circustheater te Scheveningen.