Gemeente Den Haag

november 2004
Nieuwe huisvuilkalender op de mat (29 november)

De afgelopen twee weken is de nieuwe huisvuilkalender verspreid onder de ongeveer 230.00 Haagse huishoudens. De informatie op deze kalender gaat vandaag, 29 november, in en is geldig tot november volgend jaar. De huisvuilkalender geeft informatie over de manier waarop en wanneer het huishoudelijk afval (glas, papier, rest, gft, kca kca) moet worden aangeboden.

De nieuwe Huisvuilkalender is bedoeld als stimulans voor de Hagenaar om de (informatie op de) kalender te bewaren. Hierdoor worden misverstanden over het inzamelen en aanbieden van huishoudelijk afval voorkomen. Burgers die hun huishoudelijk afval op een verkeerde dag aanbieden, lopen immers de kans de rekening gepresenteerd te krijgen van minimaal EUR 141,- per vuilniszak.

Hagenaars die nog vragen hebben over afvalinzameling en andere gemeentelijke zaken, kunnen op werkdagen (van 8.00 -20.00 uur) bellen met het gemeentelijk ContactCentrum op telefoonnummer 3533000.