VVDNieuws

29 nov 2004 - Paul de Krom: Nederland loopt vast

Inbreng Paul de Krom bij VROM begroting 2005, onderdeel Milieu

,,De VVD-Tweede-Kamerfractie hecht aan een effectief en geloofwaardig milieubeleid. De prioriteiten moeten daar liggen waar de risico's het hoogst zijn en de maatschappelijke kosten en baten moeten in balans zijn'', stelt milieuwoordvoerder Paul de Krom bij het milieuonderdeel van de begroting VROM 2005. Naar zijn mening loopt Nederland vast door de warrige regelgeving.

Tijdens de begrotingsbehandeling legt de VVD de nadruk op heldere prioriteitstelling en inzichtelijkheid in de kosten en baten, zowel in milieutechnische als economische zin. De Krom verduidelijkt: ,,Waarom geven we bijvoorbeeld zoveel geld uit aan bodemsanering terwijl luchtkwaliteit een veel grotere bedreiging voor mens en milieu lijkt? Hierover wil ik opheldering van de staatssecretaris. De manier waarop we bepalen waar de prioriteiten liggen moet worden verbeterd.''

Op het terrein van luchtkwaliteit is De Krom zeer kritisch jegens de huidige onuitvoerbare doelstellingen. ,,Nederland loopt vast'', zegt woordvoerder. ,,Door de onhaalbare doelstellingen die worden gesteld bij luchtkwaliteitregelgeving komt de aanleg van wegen, bedrijfsterreinen en nieuwbouwwijken compleet stil te liggen. Dat kan toch niet? Gemeenten luiden de noodklok omdat ze niet verder kunnen bouwen als ze niet aan de luchtkwaliteitsnormen voldoen. Dit gebeurt nu ook in Rotterdam waar een project stil komt te liggen van nog 3000 te bouwen woningen. De doelstellingen zoals nu geformuleerd zijn niet haalbaar. De VVD wil dus dat die doelstellingen worden veranderd of er moet een plan komen waardoor die doelstellingen wél haalbaar worden. De VVD geeft de voorkeur aan het laatste. Ik heb geen zin om in een papieren werkelijkheid te leven. Anders is de geloofwaardigheid van het milieubeleid in het geding.''

Tevens spreekt De Krom zich uit over de vergunningprocedures in Nederland. ,,Dit is ook een terrein waar Nederland langzaamaan in verzandt. We verstikken in alle bureaucratische procedures omtrent vergunningen. Het ontmoedigt mensen om bijvoorbeeld een eigen zaak te beginnen.''