VVDNieuws

30 nov 2004 - Vragen Griffith over Abdul-Jabbar
van de Ven

Na de uitzending van het EO-programma Het Elfde Uur met Abdul-Jabbar van de Ven is er veel bekend geworden omtrent deze persoon. Zo blijkt uit berichtgeving van Trouw en de Volkskrant dat het radicaal-islamitische gedachtegoed van Abdul-Jabbar van de Ven, dat onder meer een volledige afdwinging van de shari'a behelst, waarbij hij de mate waarin dat in Saoedi Arabië plaatsvindt niet voldoende acht en het Taliban-model ideaal acht. Justitiewoordvoerster Laetitia Griffith heeft middels schriftelijke vragen aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie opheldering gevraagd.

Vragen van het lid Griffith (VVD) aan de ministers van BZK en Justitie over Abdul-Jabbar van de Ven

1. Bent u op de hoogte van het radicaal-islamitische gedachtegoed van Abdul-Jabbar van de Ven, dat onder meer een volledige afdwinging van de shari'a behelst, waarbij hij de mate waarin dat in Saoedi Arabië plaatsvindt niet voldoende acht en het Taliban-model ideaal acht?

2. Heeft Van de Ven in 2001 verklaard: "Broeder Osama bin Laden verkondigt dingen waar ik het op zich wel mee eens ben". Beschouwt Van de Ven moslimstrijders als 'Robin Hoods' en meent hij dat elke moslim groot respect heeft voor 'mensen die strijden in de djihad'?

3. Heeft Van de Ven in één van zijn toespraken de gematigde Ahmadiyyabeweging aangevallen en daarbij gezegd: "Er kan geen vrede zijn voordat deze leugenaars en bondgenoten van de joden uitgeroeid zijn"?

4. Kan Van de Ven in direct verband gebracht worden met de Saoedische stichting Al-Waqf al-Islami en met de Al-Fourqaan-moskee in Eindhoven? Was hij actief in de Al-Waqf Moslim Jongeren Nederland, een onderafdeling van de Al-Waqf al- Islami, preekte hij in de Fourqaanmoskee en schrijft hij columns in het blad 'Wij Moslims', dat ook nauw verbonden is met de Al-Waqf al-Islami en met de Fourqaanmoskee?

5. Is Van de Ven voorzitter van de Nederlandse afdeling van de wereldwijde organi- satie Islamic Propagation Centre International, die goeddeels met Saoedisch geld wordt gefinancierd? Is de leider van deze internationale organisatie ene sjeik Ahmed Deedat, die het regelmatig opneemt voor Bin laden?

6. Verspreidt Van de Ven zijn radicaal-islamitische gedachtegoed onder Nederlandse jongeren door middel van rondreizen langs moskeeën, internetlezingen, columns, cassettebandjes, videobanden enz.?

7. Onderkent u dat Van de Ven feitelijk de nauwe band tussen reeds als radicaal bekend staande instellingen, het profiteren van Saoedische financiering, het ver- spreiden van fundamentalistisch-islamitisch gedachtegoed en het bevorderen van de overgang naar islamitisch extremisme in zich verenigt? Behoort hij inmiddels tot de kern van 50 moslim-radicalen die nauwlettend door de AIVD worden gevolgd?

8. Zijn er in het verleden stappen ondernomen jegens Van de Ven en worden er concrete stappen op dit moment ondernomen? Zo, ja kunt u de Kamer met inachtneming van het opsporingsbelang en andere belangen hiervan mededeling doen?

9. Hoe denkt u thans over het aanpakken van lieden als Van de Ven, van de Moskeeën en stichtingen waarvan andermaal blijkt dat zij islamitisch-radicalisme bevorderen en van de Saoedische financiering die veel van het bovenstaande mogelijk maakt? Welke concrete stappen wilt u hiertegen ondernemen?