Gemeente Dinkelland

Datum: 30 november 2004

Concept Verkennende nota Jeugdbeleid vastgesteld en vrijgegeven voor reacties

Het college van B&W van de gemeente Dinkelland heeft de concept Verkennende nota Jeugdbeleid vastgesteld en vrijgegeven voor reacties.

Toelichting
Door middel van een schriftelijke informatieronde onder Dinkellandse jongeren, (opvoedkundige) instellingen en kernraden, hebben deze groepen hun mening kunnen geven over het jeugdbeleid. Ook op de gemeentelijke website kon gereageerd worden. Dit heeft ruim 200 reacties opgeleverd, die zijn gebruikt voor de uitwerking in de concept Verkennende nota. Omdat we graag concreet aan de slag willen, zijn de verzamelde reacties voorzien van conclusies en vertaald naar actiepunten. Aan deze actiepunten heeft het college van B&W inmiddels prioriteiten gegeven. Iedereen die zijn mening heeft gegeven over de nota Jeugdbeleid zal in december middels een brief persoonlijk door Wethouder Van Zuilekom geïnformeerd worden over hetgeen er gebeurt met de reacties.

Mogelijkheid tot reageren
In dit stadium is het belangrijk dat inwoners hun mening kunnen geven en mee kunnen denken over het jeugdbeleid. Daarom ligt de concept Verkennende Nota Jeugdbeleid van 2 december tot 16 december ter inzage bij de afdeling Welzijn, Ootmarsumsestraat 4a in Denekamp en in de bibliotheken. De concept nota kan ook via de website www.dinkelland.nl onder het onderdeel Jeugd ingezien worden. Gedurende deze periode kunt u schriftelijke zienswijzen kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders. Ook is het mogelijk om via de gemeentelijke website www.dinkelland.nl onder het onderdeel Jeugd te reageren op de Verkennende Nota Jeugdbeleid.

Met inachtneming van de binnengekomen reacties worden de actiepunten voor 2005 opgesteld en verwerkt in het slothoofdstuk van de Verkennende Nota Jeugdbeleid: 'het spoorboekje van de regisseur'. De complete nota wordt uiteindelijk in januari 2005 besproken in de Commissie Samenleving en vastgesteld in de raadsvergadering van 3 februari 2005.

Mededelingen voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dhr. N.H.G. Hassink, afdeling Welzijn, telefoonnummer 0541 - 854 283, of met Joost Meijer, team communicatie, telefoonnummer 0541 - 854 179.

Cc:

---- --