D66

Tijdens de behandeling van het Kaderverdrag bescherming nationale minderheden vandaag in de Eerste Kamer, ging Hans Engels onder meer in op het begrip nationale minderheid.Deze bijdrage was overigens zijn maidenspeech, de eerste plenaire toespraak van een kamerlid.

Hij merkte op, dat in de periode tussen de eerste behandeling van dit onderwerp in de Eerste Kamer in 2001 en nu, zich een omslag heeft voltrokken in het integratiebeleid: minder acceptatie van verschillen en meer gedeeld burgerschap. Voor de D66-fractie weegt zwaar dat het Kaderverdrag op korte termijn geratificeerd zal worden, omdat dan er dan voor het eerst een bindend verdrag voor de bescherming van minderheden is.

30-11-2004 15:24