Gemeente Voerendaal


30/11/2004 - Exploitatieovereenkomst Borenburg gesloten

null

Op 30 november is een huur- en exploitatieovereenkomst getekend voor het Cultureel Centrum de Borenburg. De exploitatie van de Borenburg vindt vanaf 1 december 2004 plaats door de VOF Cultureel Centrum de Borenburg (dhr. R. Vroomen en mevr. S. Linden-Horsmans). Hiermee is een langdurig aanbestedings- en onderhandelingstraject uiteindelijk succesvol afgesloten.

De overeenkomst is afgesloten binnen het door de gemeenteraad aangegeven inhoudelijk en financieel kader, zoals dat is vastgelegd in het visiedocument voor de exploitatie van de Borenburg en de door de raad vastgestelde meerjarenbegroting 2005-2008.

Met het afsluiten van deze overeenkomst kan er verder gebouwd worden aan de toekomst van de Borenburg. Wij hebben ter zake het volste vertrouwen in de exploitanten dat zij de Borenburg zullen ontwikkelen tot het gewenste bruisend hart van de Voerendaalse gemeenschap.

Foto: ondertekening van de overeenkomst door (van links naar rechts) dhr.Vroomen, burgemeester Strous en mevrouw Linden.