Gemeente Ferwerderadiel

Aanvang bouw OBS & peuterspeelzaal Ferwert

Op 30 november 2004 om 14.30 uur is gestart met de bouw van een nieuwe Openbare Basisschool met Peuterspeelzaal te Ferwert, door middel van het slaan van de eerste paal.
De school wordt gebouwd op de Hegebeintumerdyk 16 te Ferwert, tegenover sporthal De Heechfinne.

Het ontwerp van de nieuwe basisschool met peuterspeelzaal is gemaakt door Van Overbeek Tromp architectuur bv Joure en de bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door hoofdaannemer Bouwbedrijf Bloemsma b.v. Hallum. Het ontwerp omvat een drieklassige basisschool. In overleg met de school is een ontwerp gemaakt waarin veel ruimte is gereserveerd voor extra (zelfstandige) werkplekken.

In 2002 heeft de gemeenteraad een budget voor de nieuwbouw van de basisschool vastgesteld. De planologische voorbereiding nam mede vanwege het nieuwe bestemmingsplan ca. 18 maanden in beslag.

De raadscommissie bracht in juni 2004 een positief advies uit over het bijbouwen van een op zichzelf staande peuterspeelzaal waarop planaanpassing heeft plaatsgehad.

De oplevering staat gepland op 6 juli 2005, maar is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Hieronder een foto-impressie van het slaan van de eerste paal!