---

Nieuwsberichten
---

Massale opkomst UNIFIL-reünie

30-11-2004 15:27:00

De Koninklijke Landmacht was gastheer tijdens de grote UNIFIL-reünie die zaterdag (27 november) in Havelte plaatsvond. UNIFIL, de VN-vredesmacht in Zuid-Libanon, was de eerste moderne vredesoperatie waaraan Nederland van 1979-1985 deelnam. Ruim 3500 aanwezigen, van wie ongeveer 2500 veteranen maakte duidelijk dat militaire inzet onder crisisomstandigheden hechte banden smeedt.

Bijna negenduizend Nederlandse militairen dienden in Libanon als "blauwhelmen" de internationale vrede en veiligheid. Negen van hen kwamen tijdens de uitvoering van deze missie om het leven. UNIFIL voerde destijds een allesbehalve gemakkelijke missie uit. Haar mandaat was slechts in zeer beperkte mate uitvoerbaar omdat de strijdende partijen in Zuid-Libanon niet of onvoldoende meewerkten. De Israëlische inval van 6 juni 1982 leidde ertoe dat meer nog dan voorheen UNIFIL het werken onmogelijk werd gemaakt. Desondanks kon de vredesmacht nuttig en zinvol werk verrichten. UNIFIL heeft in Zuid-Libanon een belangrijke matigende en stabiliserende rol vervuld, terwijl zij ook veel humanitaire taken verrichtte.

De Bevelhebber der Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Marcel Urlings, stond in zijn openingstoespraak stil bij de onderlinge verbondenheid en solidariteit van de Libanongangers. "U was maten en u zult dat ook blijven. Gezamenlijk beleefde militaire ervaringen staan immers garant voor een hechte onderlinge band.u hoeft elkaar niets uit te leggen....u kent elkaar gevoelens en emoties, en wat mij betreft is het koesteren van die verbondenheid dan ook de meerwaarde van deze grootscheepse reünie", zo zei de bevelhebber.

Uiteraard legde hij ook een relatie naar de huidige buitenlandse missies waaraan de Koninklijke Landmacht deelneemt. Een groot verschil is dat nu uitsluitend beroepsmilitairen worden uitgezonden terwijl de meerderheid destijds uit dienstplichtigen bestond. Ook de voorbereiding, begeleiding en nazorg staan op een heel ander peil dan toentertijd. "Gelukkig maar, anders zouden we aangeven niets te hebben geleerd en ons ook niets te hebben aangetrokken van de kritiek die u later en ook in duidelijke bewoordingen leverde op de gebrekkige voorbereiding en opvang", aldus generaal Urlings.

Alle Libanongangers ontvingen een exemplaar van het boek "Vredesmacht in Libanon" van Ben Schoenmakers en Hermen Roozenbeek. Enkele dagen voor de reünie ontving minister Kamp het eerste exemplaar uit handen van de bevelhebber. "De moeder aller crisisbeheersingsoperaties", zo omschreef Kamp de vredesmissie in Libanon. Nederland heeft destijds veel geleerd van de uitzending. De bewapening van de Nederlandse militairen was goed, evenals de mobiliteit en de vuurkracht, stelde de bewindsman. Het mandaat van UNIFIL was wat hem betreft te beperkt. "Ik zou de militairen op dit moment met zo´n mandaat niet wegsturen".

Nieuws Nieuwsberichten