Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Persbericht, 30-11-2004

Elektronische handtekening in de zorg gecertificeerd

Het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG), agentschap van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, heeft op 22 november jl. de certificering voor het uitgeven van rechtsgeldige elektronische handtekeningen behaald. De elektronische handtekening kan gebruikt worden voor het ondertekenen van bijvoorbeeld recepten, diagnoses en contracten en het kan papier hier overbodig maken. Met de certificering is een van de laatste bouwstenen gelegd voor het UZI-register, een nieuwe unit van het CIBG.

Het Unieke Zorgverlener Identificatie (UZI)-register is een belangrijke voorwaarde voor beveiligde elektronische communicatie en toegang tot gegevens in de zorg. Omdat gezondheidsgegevens privacygevoelig zijn, staat zorgvuldige bescherming daarvan voorop. De patiënt moet daarop kunnen vertrouwen. Met een door het UZI-register uit te geven UZI-pas kan de zorgverlener in het elektronische verkeer zekerheid geven dat hij echt is wie hij zegt dat hij is. Ook kan hij met de UZI-pas beveiligd berichten versturen en een rechtsgeldige elektronische handtekening zetten.

In een certificeringsaudit heeft KPMG Certification vastgesteld dat het CIBG voldoet aan de internationale norm ETSI TS 101456, de Nederlandse wetgeving over elektronische handtekeningen en aan de aanvullende door de PKI (Public Key Infrastructure) voor de overheid gestelde eisen voor het domein Overheid en voor Servicescertificaten. Dit betekent dat het CIBG zich, als eerste overheidsorganisatie, bij de OPTA kan laten registeren en toe kan treden tot de hiërarchie van de PKI voor de overheid met als hoogste vertrouwenspunt de root van de Staat der Nederlanden van het ministerie van BZK.

Het UZI-register zal met ingang van januari 2005 klaar staan om zorgverleners en zorginstellingen te voorzien van UZI-passen. Hiermee is weer een stap gezet in de richting van een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), waarmee zorgverleners de gezondheidsgegevens van patiënten overal en altijd kunnen raadplegen.