Gemeente Zwolle

Veerallee kiest voor beweging

De aula van het Carolus Clusius College stond woensdagavond 24 november 2004 in het teken van verkiezingen. Tussen 20.00 en 21.00 uur presenteerden de idee-indieners hun plannen aan hun medewijkbewoners. Om 22.00 uur sprak wijkwethouder Jaap Hagedoorn het verlossende woord: de verkiezing heeft drie winnende ideeën opgeleverd. Opvallend genoeg hebben alledrie de ideeën met 'beweging' te maken.

De aanleg van een Jeu-des-Boules baan (ideenummer 1) is gisteravond met 77 stemmen als winnaar uit de bus gerold. De tweede plaats gaat naar ideenummer 6: het plaatsen van een pannakooi (een stalenkooi waarin voetbal gespeeld wordt) voor de jeugd in het Clauspark. Op dit plan hebben 54 mensen gestemd. Met 40 stemmen is de derde plaats opgeëist door idee-nummer 5: het herstellen van de trimbaan in het Clauspark.

Aantal stemmen
Er zijn in totaal 241 geldige stemmen uitgebracht. Overdag zijn 140 stemmen ingediend. Tijdens de verkiezingsavond zijn ruim 100 stemkaarten ingeleverd.

Wijkanalyse
De gemeente heeft in het kader van de wijkanalyse (onderdeel van het wijkgericht werken) ¤ 10.000,- beschikbaar om ideeën uit te voeren die bijdragen aan het verbeteren en vergroten van het woon- en leefklimaat in de Veerallee. De komende maanden gaat de gemeente een wijkanalyse opstellen. Deze analyse beschrijft een aantal thema's die belangrijk zijn voor de leefbaarheid in de wijk, nu en in de toekomst. Het doel van de wijkanalyse is om te komen tot gerichte maatregelen die zorgen voor een goed en veilig woon- en leefklimaat in de Veerallee. Het duurt nog even voordat de wijkanalyse voor de Veerallee klaar is. Dat neemt niet weg dat er nu al ideeën uitgevoerd kunnen worden die bijdragen aan een beter, veiliger en leukere straat, buurt of wijk. De wijkvereniging en de gemeente hebben medio september alle bewoners van de Veerallee opgeroepen om ideeën in te dienen voor een betere wijk, buurt of straat.


---