Gemeente Zwolle

Subsidie landschapsonderhoud

Bent u eigenaar van grond dat in het buitengebied ligt? Wellicht komt u dan in aanmerking voor subsidie om op uw terrein natuur en landschap te versterken en/of te herstellen.

Bij natuur- en landschapsherstel moet u vooral denken aan het wegwerken van achterstallig onderhoud of het eventueel nieuw aanleggen van kavel- of erfbeplanting, zoals hagen, houtsingels, fruitbomen, (erf)bosjes en waar mogelijk poelen voor amfibieën.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de subsidie geldt als voorwaarde dat het herstel zowel voor het landschap als voor de natuur toegevoegde waarde oplevert. Daarnaast moet het passen in het landschap. Het moet gaan om kleine landschapselementen of erfbeplantingen bij boerderijen of woningen die bijdragen aan de verrijking of versterking van het karakter van het landschap. Onder 'landschap' wordt in dit geval het buitengebied verstaan. Het "Landschapsgebiedsplan Overijssel" van de provincie vormt hierbij de basis.

Meer info
Voor meer informatie over deze subsidieregeling kunt u contact opnemen met mevrouw Celia Gersen van de gemeente Zwolle. Zij is bereikbaar via de Servicelijn van de eenheid Wijkzaken, telefoon (038) 498 33 00. Tevens is er een informatiefolder te verkrijgen bij het gemeentelijk informatiecentrum, Grote Kerkplein 15.


---