Gemeente Zwolle

Tweede fase referendum gestart

Sinds donderdag 11 november 2004 kunnen kiesgerechtigde inwoners van de gemeente Zwolle een formulier invullen en inleveren waarmee ze het verzoek tot het houden van een referendum ondersteunen. Het gaat hierbij om het referendum rond de aanpassing van de verordening op de speelautomatenhallen.

In de periode tot en met 23 december 2004 kunnen inwoners van de gemeente schriftelijk of in persoon het definitieve verzoek ondersteunen. De gemeente Zwolle heeft hiervoor formulieren ontwikkeld die af te halen zijn op het Stadskantoor (Lübeckplein 2) en in het Gemeentelijk Informatie Centrum (in het stadhuis). Op deze twee locaties kunnen inwoners de formulieren ook inleveren.

Kiesgerechtigden die het verzoek persoonlijk inleveren, moeten zich aan de balie kunnen legitimeren. Kiesgerechtigden die ervoor kiezen per brief een verzoek te doen, moeten hiervoor een apart formulier aanvragen dat zij ingevuld en ondertekend retour sturen aan de gemeente. Zij kunnen het formulier telefonisch aanvragen via (038) 498 22 00.

Bepalingen
Verzoeken die in de eerste fase al zijn ingedeeld, tellen in de tweede fase niet mee.
Per kiesgerechtigde mag slechts één verzoek worden ingediend, als iemand er meer dan één indient, zijn alle formulieren ongeldig. Als een inwoner eenmaal een verzoek heeft ingediend kan deze niet worden teruggetrokken.
Formulieren die niet of onvolledig zijn ingevuld zijn ongeldig.


---