Praktijk Onderzoek Bloembollen en Bolbloemen


Ondernemers kunnen reageren op regelgeving

Van de toenemende regelgeving in de land- en tuinbouw ondervinden veel ondernemers hinder en heeft in sommige gevallen zelfs een belemmerende uitwerking op de bedrijfsvoering. Om een beeld te krijgen van de reactie van ondernemers is daarom een enquête op internet opgesteld. Alle ondernemers binnen de landbouw (behalve de veehouderij) kunnen in deze enquête aangeven van welke wet- en regelgeving zij het meest hinder ondervinden bij de uitvoering en ontwikkeling van hun bedrijf. De enquête is bedoeld voor ondernemers uit open- en gesloten teelten en is ook bestemd voor veredelaars en producenten van uitgangsmateriaal. De enquête kan ingevuld worden van 19 november tot 1 december

Het Ministerie van LNV, die de opdrachtgever is van dit onderzoek naar belemmerende wet- en regelgeving wil de uitkomsten gebruiken om de concurrentiepositie van Nederlandse ondernemers ten opzichte van het buitenland te versterken. Het onderzoek beperkt zich niet alleen tot regelgeving van LNV, maar gaat ook in op wet- en regelgeving op lokaal, provinciaal en nationaal niveau. Een soortgelijke inventarisatie in de veehouderij heeft eerder dit jaar plaatsgevonden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen Universiteit & Researchcentrum.

Deze enquête is voor ondernemers een uitgelezen kans om een reactie te geven op het gevoerde en voorgenomen beleid. Bij deze een oproep aan alle ondernemers deze kans te grijpen. De enquête met zes vragen is te vinden op de volgende website: http://psgapp.wur.nl/BWRP