Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

persbericht

Nummer:
83

Directie:
voorlichting

30-11-2004

Status:
informatie

Van der Laan toetst ook definitief voetbalcontract aan Mediawet

Staatssecretaris Medy van der Laan van Cultuur en Media zal de definitieve contracten over de uitzendrechten van de eredivisie door het Commissariaat voor de Media laten toetsen. Op verzoek van Van der Laan heeft het Commissariaat zich vorige week al uitgesproken over de tender waarop belangstellenden voor de voetbalrechten kunnen inschrijven. Het Commissariaat kwam tot de voorlopige conclusie dat de tender mogelijk strijdig is met de journalistieke onafhankelijkheid die de Mediawet vereist en met de reclameregels. Omdat de tender slechts een onderhandelingskader vormt, sprak het Commissariaat geen definitief oordeel uit. Pas na uitzending van een programma kan worden beoordeeld of de mediawet is overtreden. Van der Laan onderschrijft het voorlopige oordeel van het Commissariaat maar acht journalistieke onafhankelijkheid zo belangrijk dat zij nu al aangeeft ook de definitieve voetbalcontracten aan de Mediawet te zullen toetsen.

De Mediawet (artikelen 48 en 71^e) biedt garanties voor de journalistieke vrijheid van zowel de publieke als de commerciële omroep. Hierin is vastgelegd dat elke omroep zelf de vorm en inhoud van zijn programmas bepaalt en daarvoor verantwoordelijk is. Het Commissariaat waarschuwt daarom voor contracten die eisen stellen aan inhoud, vorm en tijdstip van uitzending. Het Commissariaat heeft de omroepen erop gewezen dat zij er zelf voor moeten zorgen dat zij geen voorwaarden van de Eredivisie CV accepteren die strijdig zijn met de mediawet. Van der Laan gaat ervan uit dat de omroepen hiermee rekening houden bij het onderhandelingsproces.

Ministerie van OCW
Rijnstraat 50
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
T: 070 412 34 56
F: 070 412 34 50
E: info@minocw.nl