Politie Twente

Persbericht Politie Twente 30 november 2004

Hoofdagent vrijgesproken

Van ontuchtige handelingen verdachte hoofdagent door rechtbank vrijgesproken

Twente

De Rechtbank in Almelo heeft dinsdagochtend 30 november 2004 een vierendertig jarige hoofdagent van de politie Twente vrijgesproken. De hoofdagent werd verdacht van het plegen van ontuchtige handelingen met een minderjarig meisje. De drie rechters van de meervoudige kamer achten het niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte genoemde handelingen heeft verricht.

Volgens korpschef Piet Deelman is het goed om te constateren dat de hoofdagent is vrijgesproken. Hij benadrukt in zijn reactie de kwetsbare positie van de politiemensen en het politiewerk. De korpschef gaat zich nader beraden over het vervolg en de positie van de hoofdagent.

Noot voor de reactie:
Meer informatie is niet beschikbaar

Jan Camphuis: 053-4555588


---- --