Provincie Zuid-Holland

Bibliotheek gaat veranderen

'Meer dan boekuitleen'

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland hebben een plan voor bibliotheekvernieuwing aan Provinciale Staten aangeboden. Het vormt de provinciale invulling van landelijke beleidslijnen. In 2008 zullen de bibliotheken moeten zijn toegerust voor de 21e eeuw. Het plan geeft aan hoe de provincie hier samen met gemeenten en bibliotheken invulling aan kan geven. In 2005 wordt ingezet op de vorming van basisbibliotheken via een bonusregeling.

"Om te komen tot goed geoutilleerde basisbibliotheken is schaalvergroting in veel gevallen essentieel", aldus gedeputeerde Erik (F.D.) van Heijningen. "Daardoor kan bijvoorbeeld de digitale dienstverlening verder worden ontwikkeld en kan meer samenwerking worden opgezet met scholen en culturele instellingen."

De bedoeling is dat de vorming van zogenoemde basisbibliotheken in Zuid-Holland in 2005 rond is. In 2008 zijn in die bibliotheken dan bepaalde basisfaciliteiten beschikbaar. Daarbij gaat het onder meer om een geautomatiseerd uitleensysteem, virtuele toegang tot de collecties en verdieping van het inhoudelijke beleid. Voorbeelden hiervan zijn samenwerkingsverbanden tussen cultureel centrum, muziekschool en openbare bibliotheek in één gebouw, of samenwerking tussen (gemeente)archief, (gemeente)museum en bibliotheek. Deze inhoudelijke verdieping is in de afgelopen periode in een aantal gemeenten als project gestart en zal verder worden uitgerold, mede gefinancierd door de provincie.

Wanneer gemeenten zich aansluiten bij het netwerk, wordt van hen een bijdrage per inwoner gevraagd. Voor gemeenten met minder dan 30.000 inwoners is dit instapniveau 11 euro per jaar. De provincie Zuid-Holland streeft naar een dekkend netwerk van kwalitatief goede basisbibliotheken. Met gemeenten die wel willen maar op dit moment niet kunnen volden aan de eis van het instapniveau, voeren GS momenteel overleg over een oplossing op maat; een en ander in samenspraak met het Procesbureau bibliotheekvernieuwing.

Bron: afdeling Communicatie, telefoon 070 - 441 66 22