Gemeente Utrecht

Koninklijke onderscheiding voor de heer drs. j.a. visser

Op 30 november 2004 om 15.00 uur heeft de wethouder onderwijs, de heer mr. L.J. Verhulst, een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer drs. J.A. Visser (68), oud-docent aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium. De heer Visser is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Visser was vanaf 1963 tot aan zijn pensionering in 2001 werkzaam als docent klassieke talen aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium. Naast zijn werkzaamheden als docent besteedde hij veel tijd aan buitenschoolse activiteiten. Zo was hij gedurende vele jaren de organisator en drijvende kracht achter de jaarlijkse reizen voor gymnasiasten naar Auvergne en de Provence. Daarnaast heeft hij zich actief bezig gehouden met het verzamelen en ordenen van archiefmateriaal over het gymnasium. Vanaf 1990 tot 2004 gaf hij tevens cursussen Latijn voor ouders van leerlingen en andere belangstellenden.

De Koninklijke onderscheiding is uitgereikt ter gelegenheid van de viering van het 106e lustrum van het Utrechts Stedelijk Gymnasium in de Pieterskerk te Utrecht.

Noot voor de media:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J.C.M. Kuperus, Chef kabinet burgemeester, telefoon (030) 2861041.