Gemeente Edam-Volendam

Nieuwsberichten

30-11-2004
Ontheffing parkeerverbod in de Blauwe Zone
Berekening van de legeskosten

Op 11 november jl. heeft de gemeenteraad besloten om een legestarief vast te stellen van 50,-- voor een ontheffing van een parkeerverbod in de zgn. Blauwe Zone.
De parkeerdruk in onze gemeente neemt door het toegenomen autobezit van jaar tot jaar toe. In delen van Edam en Volendam is daarom een Blauwe Zone ingesteld om de parkeerdruk voor de bewoners te beperken. Leges worden door de gemeente geheven voor diensten aan een burger of een groep van burgers voor zaken waar met name zij van profiteren. Edam-Volendam was tot nu toe een van de weinige gemeenten die geen bijdrage vroeg in de kosten voor het inrichten van de Blauwe Zone en het verlenen van de ontheffingen. Met ingang van 2005 wordt het legestarief van kracht.
De kosten die de gemeente maakt zijn grofweg te verdelen in drie onderdelen.

de kosten van inrichting en onderhoud van de parkeervoorzieningen in de Blauwe Zone;

de personeelskosten verbonden aan de verstrekking van de ontheffingen;

de kosten van handhaving van het parkeerverbod. Naar verwachting zal het heffen van een tarief, naast dekking van kosten ook leiden tot een betere afweging of een vergunning moet worden aangevraagd.

N.b. een ontheffing van een parkeerverbod geeft geen recht op een parkeerplaats net zo min als dit geldt voor parkeren buiten de Blauwe Zone.