HBAG Bloemen


30-11-2004
Exporteurs Rusland
Betreft: Voortgang importstop Rusland

In de afgelopen weken is opnieuw geprobeerd om tot een oplossing te komen. Na het bezoek van de Nederlandse delegatie van het Nederlandse Ministerie van Landbouw en de PD zijn door Nederland vergaande voorstellen gedaan om tot een oplossing te komen. Na enige tijd kwamen er Russische voorstellen die praktisch gezien niet uitvoerbaar lijken. De Russen wilde eerst instemming met hun voorstellen alvorens de uitvoering te bespreken. Inmiddels staat de Nederlandse delegatie opnieuw gereed om over de praktische invullen met de Russen te praten.

Parallel aan de bilaterale discussies met Rusland is er ook een discussie met de EU en Brussel om tot oplossingen te komen. Dit overleg vindt plaats onder leiding van Nederland als voorzitter van de EU.

Vorige week is door het HBAG in een brief aan de Minister van Landbouw aangedrongen op bespreken van ons probleem met de heer Poetin die in Nederland op bezoek was. Het onderwerp is door de heer Balkenende met de heer Poetin besproken en er is een uitgebreide schriftelijke toelichting van de situatie aan de heer Poetin meegegeven.

Vorige week werd ook een sprookje opgevoerd door de VBN, in de vorm van stille diplomatie met de Russische culturele ambassaderaad. De stilte werd doorbroken door uitgebreid toelichting te geven aan de Bloemenkrant. Het is zorgelijk dat er door sommigen een dergelijk ernstig probleem niet serieus wordt genomen.

Heden ochtend hebben wij vernomen dat de Russische importstop vanaf vrijdag voor alle plantaardige producten zal gaan gelden. In plaats van voortgang in de richting van een oplossing worden de problemen voor Nederland aanzienlijk groter. Een totale stop zal voor Nederland hard aankomen. Vorig jaar was de export van bloemen en planten 100 miljoen euro en van groenten en fruit circa 350 miljoen euro. Ook sectoren als boomkwekerij, uitgangsmateriaal, bollen en aardappelen worden nu door de importstop getroffen.