Provincie Drenthe

Minder toeristische overnachtingen in 2003

Assen, 30 november 2004
Persberichtnummer 04-176

Het aantal overnachtingen in Drenthe is in 2003 met 2% gedaald ten opzichte van 2002. Dat blijkt uit de cijfers in het rapport Toerisme in cijfers dat in opdracht van de drie noordelijke provincie is opgesteld. De daling is vooral te wijten aan een flinke afname, zon 200.000, van het aantal overnachtingen in recreatiewoningen. Hoewel hij zich bewust is dat de cijfers jaarlijks kunnen fluctueren zegt gedeputeerde Hans Schaap (PvdA) zich wel zorgen te maken. Dit is een belangrijk waarschuwend signaal voor de recreatieondernemers, zo zegt de portefeuillehouder toerisme en recreatie. Daarnaast onderstrepen deze cijfers de noodzaak om een oplossing te vinden voor planologische problemen die de ontwikkeling van recreatiebedrijven in de weg kunnen staan, aldus Schaap.

Het CBS heeft berekend dat het totaal aantal toeristische overnachtingen in Nederland in 2003 met 1,5% is afgenomen. Tegen dat licht hebben Noord-Nederland en ook Drenthe het in 2003 nog niet zo slecht gedaan.

Uit de rapportage blijkt verder dat het aandeel toerisme en recreatie in de totale werkgelegenheid van Drenthe wederom iets is gestegen. Iets wat we al wisten, maar dit geeft weer aan dat met name in het plattelandsgebied toerisme steeds belangrijker wordt voor de werkgelegenheid, zo zegt Schaap. Het is een sector waar we aandacht voor moeten blijven houden. Daarom is bijvoorbeeld de doorstart van de pilot Westerveld zo belangrijk, aldus Schaap.
Begin november jl. hebben de provincie Drenthe en de gemeente Westerveld een doorstart gemaakt met het proefproject Ontwikkeling Recreatiebedrijven Westerveld. Binnen dat project zijn afgelopen voorjaar de knelpunten op een rijtje gezet die recreatiebedrijven in plattelandsgebieden ervaren. In de 2e fase die nu is ingegaan, willen beide overheden in een beperkt gebied in en rondom Havelte op gedetailleerd niveau proberen oplossingen te zoeken voor de gesignaleerde knelpunten.

Bijlage: Kengetallen Recreatie en Toerisme provincie Drenthe november 2004

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl