Gemeente Nijmegen

Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Telefoon (024) 329 91 11
Telefax (024) 329 23 78
E-mail gemeente@nijmegen.nl

Postadres
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Datum Nummer persbericht
30 november 2004 p118


Horeca-activiteiten Grote Broek worden gelegaliseerd

Het college van B&W wil de horeca-activiteiten in het voormalig kraakpand De Grote Broek snel legaliseren. Weliswaar is er sprake van een onrechtmatige situatie maar deze wordt op korte termijn gelegaliseerd. Het verzoek om de activiteiten direct te stoppen wijst het college daarom af.

Twee particulieren hebben het college van B&W verzocht om handhavend op te treden tegen het gebruik van het pand De Grote Broek. Ze willen met name de horeca-activiteiten laten beëindigen. Het college van B&W vindt echter dat er bijzondere omstandigheden zijn die expliciet gedogen van het huidige gebruik van het pand en de horeca rechtvaardigen. De legalisatie vindt namelijk op korte termijn plaats. Als aan de vereisten van een horeca-inrichting wordt voldaan, kunnen de aangevraagde horecavergunningen snel rond zijn. En ook het nieuwe bestemmingsplan is ver in de procedure. Op 24 november is het ontwerpbestemmingsplan in De Brug gepubliceerd en ter inzage gelegd. Bovendien vindt het college dat de twee indieners erg laat zijn met het vragen om handhaving. De situatie bestaat al 18 jaar en er is geen sprake van aantoonbare overlast en ook is de brandveiligheid in orde. Noch bij de politie noch bij de gemeente zijn gevallen van overlast bekend. Ook heeft de gemeenteraad in mei 2003 besloten dat het huidige gebruik en het beoogde gebruik (een culturele broedplaats) aanvaardbaar is.

Voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janine Adriaansens, doorkiesnummer 3292380