KVK VELUWE EN TWENTE

Groeiend draagvlak Burgerluchthaven Twente

persbericht onder embargo tot 30 november 16.15 uur


Op 30 november om 16.15 uur sluit het georganiseerde bedrijfsleven (IKT, VNO-NCW Twente, MKB Oost, Oost NV en ETT) formeel de door de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente geregisseerde informatieronde naar aanleiding van het ACM/DHV-onderzoek rond alternatieve scenario's militaire basis af. Algemeen directeur van de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente Van Ingen overhandigt een impressie van de bevindingen via burgemeester Mans en CdK Jansen aan de bestuurlijke taskforce. De overdracht vindt plaats aan het begin van de vergadering van de bestuurlijke taskforce. Tevens zal zij namens het bedrijfsleven de eigen, gaandeweg aangescherpte visie, met daarbij diverse adviezen aan de politiek, kenbaar maken.

IMPRESSIE REACTIES IN TWENTE
De termen begrip, twijfel en waardering vormen het kleurenpalet tijdens de informatieronde. Begrip omdat men door meer informatie betere inzichten kreeg. De beeldvorming was nogal gebaseerd op gevoelens en op ervaringen rond de luchthaven uit het verleden. Twijfel had men vooral over het in het onderzoek geschetste marktpotentieel bij de wat omvangrijkere scenario's. Informatievoorziening leidde tot minder twijfel.

Uiteraard zijn er ook mensen die überhaupt tegen een luchthaven zijn. De discussies met hen zijn we niet uit de weg gegaan, maar hebben bij hen geen standpuntverandering veroorzaakt. Men heeft waardering dat de informatieronde breed georganiseerd is. Ook omliggende gemeenten zijn daar zeer content mee. In de loop van het proces liet Enschede Airport Twente (EAT) via een brief weten onder voorwaarden als civiele commerciële luchthaven door te willen. Die brief leidde tot verhelderingsvragen maar droeg zeer zeker bij tot een positiever beeld over de slaagkans van de luchthaven in de toekomst. De randvoorwaarden van de EAT zijn:
openstelling gedurende 7 dagen per week;
openstelling van 's ochtends 07.00 tot 's avonds 23.00 uur (geen nachtopenstelling);
een geluidscontour die ruim voldoende groot is. De inschatting is dat dit zeker niet meer zal zijn dan de huidige vergunde militaire contouren waarbinnen EAT opereert;
het gebruik van de Luchthaven Faciliteit (waaronder de ondergrond) zal geen extra kosten met zich meebrengen voor de operator; de Luchthaven op termijn een eigen ontsluiting krijgt.

Het rapport van ACM/DHV en een samenvattende filmimpressie zijn op DVD-rom op verzoek verspreid (ruim 400). Tijdens de informatieronde zijn er heel veel vragen gesteld en beantwoord en dat heeft geleid tot een tweede vraag- en antwoordlijst (bijlage).

KERNPUNTEN / ADVIEZEN
Tevens staan in de impressie (zie bijlage) kernpunten die worden meegegeven aan de taskforce. Deze punten hebben betrekking op onderwerpen zoals bestemming van het gebied, geluid, infrastructuur, grond, bedrijfsmatige luchtvaartgebonden activiteiten en de benodigde bestuurlijke en ambtelijke inspanning.

Door de bank genomen is het draagvlak ten aanzien van een kleine commercieel civiele luchthaven toegenomen. Hoewel hierover uiteraard geen absolute percentages te geven zijn, bestaat de indruk dat het glas 'half leeg' was en nu meer dan 'half vol' is. Desondanks blijft het een discussie waarvan de afloop moeilijk voorspelbaar is.

VISIE
Het georganiseerde bedrijfsleven is zoals bekend voorstander van een commercieel civiele luchthaven die 'de eigen broek kan ophouden'. Het onderzoek van ACM/DHV geeft aan dat dit mogelijk is. Er worden diverse scenario's beschreven. Gelet op de historie, de ervaringen rond andere regionale luchthavens en de gekoesterde wens om een goede balans tussen 'rood' en 'groen' te houden, vindt het bedrijfsleven een stapsgewijze doch voortvarende aanpak de juiste. Het milde scenario lijkt daarvoor geschikt. General Aviation blijft daarbij mogelijk.

Dit scenario behelst in grote lijnen: in dit scenario (2004-2016) wordt 1 reguliere lijnbestemming aangeboden. Daarnaast wordt een 5-tal point to point (LCC) bestemmingen geleidelijk aan ontwikkeld. Het aantal charterbestemmingen en passagiers neemt geleidelijk toe.

Daarbij is het van belang om kansen voor de toekomst open te houden zodat Twente flexibel blijft.
Dat locale/provinciale overheden over eventuele toekomstige ontwikkelingen de regie willen houden is begrijpelijk en verstandig. EAT heeft aangegeven het milde scenario te willen kiezen in geval de politiek besluit tot open houden.
Dit sluit dus aan bij het standpunt van het bedrijfsleven. De voorwaarden die EAT omschreven hebben in hun brief d.d. 21 oktober passen bij de realiteit. Als EAT een proces in gaat om rendabel te worden, dan horen de gestelde voorwaarden ondermeer ten aanzien van de openstellingstijden erbij.

Namens het georganiseerde bedrijfsleven,
Drs. Wilma van Ingen, algemeen directeur
Kamer van Koophandel Veluwe en Twente

De toelichting/bijlage op dit persbericht kunt u downloaden via http://www.kvk.nl/persbericht

Kamer van Koophandel Veluwe en Twente
Postbus 5500
7500 GM ENSCHEDE

Tel. 053 - 48 49 849
Fax 053 - 48 49 757
GSM 06 - 5333 2391

30 nov 04 16:15